Đại học Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

Thứ năm - 28/12/2017 22:55

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đợt tháng 01/2018

 

Trường Đại học Thương mại thông báo tiếp tục gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông lên đại học, bằng 2 và Vừa làm vừa học đợt thi năm 2018, cụ thể như sau:

Ngày hết hạn nhận hồ sơ: 30/03/2018

Ngày bắt đầu ôn tập: 19/03/2018

Lịch thi dự kiến: tháng 04/2018

Địa chỉ nhận hồ sơ: Khoa Tại chức – Tầng 1 nhà D Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0934543007 – 02437643219 (máy lẻ 3023, 3024, 3025)

, . : 60