Đảng bộ
Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

  •   27/10/2021 11:56:14 PM
  •   Đã xem: 167

Chiều ngày 27/10/2021, tại phòng họp số 1 nhà I trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

  •   27/08/2021 08:19:52 AM
  •   Đã xem: 399

Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  •   04/08/2021 11:35:12 PM
  •   Đã xem: 407

Căn cứ Công văn số 449- CV/BTGTU, ngày 15/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội “Về gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII”; Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội gửi các cấp ủy đảng trực thuộc Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

, . : 60