Đào tạo & Hỗ trợ
GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ - KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ - KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  •   22/03/2019 11:13:30 AM
  •   Đã xem: 14

Clip giới thiệu Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương mại:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI – KHOA TIẾNG ANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI – KHOA TIẾNG ANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  •   22/03/2019 10:43:50 AM
  •   Đã xem: 10

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế đang lớn mạnh như hiện nay, nhu cầu việc làm đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh nói chung và chuyên ngành Tiếng Anh thương mại nói riêng rất cao. Cơ hội việc làm ngày càng mở rộng, vì vậy sau khi tốt nghiệp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm với mức thu nhập khá trở lên. (Kết quả này dựa trên số liệu điều tra việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp của Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Thương mại năm học 2018 – 2019).

, . : 60