Đào tạo & Hỗ trợ

Công điện khẩn số 146/SYT-NVY về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu - 14/05/2021 11:42
Theo công điện khẩn số 146/SYT-NVY của Sở y tế Thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Đại học Thương Mại đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc truyền tải nội dung kèm theo công điện này đến toàn thể viên chức, người lao động được biết và nghiêm túc thực hiện.Mọi thông tin cần giải đáp, hỗ trợ, đề nghị liên hệ Trạm y tế Nhà trường để được tư vấn.
Công điện khẩn số 146/SYT-NVY về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng
CongVan146
File đính kèm
, . : 60