Đào tạo & Hỗ trợ
Untitled

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2017

  •   06/01/2017 04:28:34 AM
  •   Đã xem: 2322

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2017.

Khoa Quản trị nhân lực tổ chức thành công cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm & Tài”

Khoa Quản trị nhân lực tổ chức thành công cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm & Tài”

  •   25/04/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 600

Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường (1960 – 2015), 5 năm thành lập Khoa Quản trị nhân lực (2010 – 2015), cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm & Tài” của Khoa Quản trị nhân lực diễn ra từ ngày 03/09/2015 đến ngày 30/10/2015 nhằm khuyến khích phong trào học tập và tạo thêm một sân chơi bổ ích, sáng tạo cho sinh viên Khoa Quản trị nhân lực

Thông báo kế hoạch tổ chức chung kết cuộc thi “NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI”

Thông báo kế hoạch tổ chức chung kết cuộc thi “NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI”

  •   25/04/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 796

Khoa Quản trị nhân lực – trường đại học Thương mại tổ chức cuộc thi “NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI” từ ngày 03/09/2015 đến ngày 30/10/2015.

, . : 60