Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ bảy - 31/07/2021 06:51
- Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19;- Căn cứ công văn số 2347/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn;- Căn cứ vào Kế hoạch học tập và làm việc của Trường Đại học Thương mại.
Thông báo v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Ban Giám hiệu yêu cầu viên chức, người lao động và người học chủ động tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó cần nghiêm túc thực hiện các nội dung:
1. Không ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết. Giảng viên dạy trực tuyến tại nhà từ ngày 02/8/2021 đến 08/8/2021 và tiếp tục thực hiện theo thông báo số 818/TB-ĐHTM; Cán bộ thực hiện theo sự phân công trực tiếp của Trưởng đơn vị theo thông báo số 817/TB-ĐHTM.
2. Luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m với người khác.
3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Nơi ở, nơi làm việc phải thông thoáng, thường xuyên vệ sinh bề mặt các vật dụng.
4. Tuân thủ nghiêm việc thực hiện nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.
5. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày theo hướng dẫn tại tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Bluezone, Vietnam Health Declaration. Nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc bất thường về sức khoẻ phải liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị.
6. Trưởng các đơn vị rà soát, nắm bắt viên chức, người lao động trong đơn vị mình quản lý, lưu ý đặc biệt đối với những trường hợp rời khỏi Hà Nội trong thời gian từ 15/7/2021 đến nay. Nếu phát sinh các ca F0, F1, F2, F3 hoặc liên quan phải báo cáo ngay Ban Giám hiệu thông qua Trạm Y tế.
7. Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh COVID-19. Thực hiện các thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nơi cư trú, của Nhà trường. Nếu cá nhân viên chức, người lao động và người học vi phạm những quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường.
Trưởng các đơn vị thuộc Trường thông báo đến viên chức và người học (nếu có) thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này; 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Trạm Y tế hoặc Phòng Tổ chức nhân sự để kịp thời xử lý.
Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60