Đào tạo Sau đại học

Tuyển sinh trình độ tiến sĩ tháng 9 năm 2021

Chủ nhật - 11/07/2021 21:50
3 Tuyển sinh tiến sĩ
3 Tuyển sinh tiến sĩ

  Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ, đợt 2 tháng 9 năm 2021 (nghiên cứu sinh khóa 34B). Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem tại Phụ lục 1 hoặc xem chi tiết tại đây. Một số thông tin cụ thể:

  1. Mục tiêu đào tạo

        Trường Đại học Thương mại đào tạo trình độ tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên môn trong khoa học kinh tế – xã hội.

  1. Hình thức và thời gian đào tạo

      Hình thức đào tạo tập trung toàn thời gian: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

      Hình thức đào tạo tập trung bán thời gian: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ dự kiến đợt tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Thương mại là 25 nghiên cứu sinh. Trong đó:

TT Tên ngành (chuyên ngành) Mã số Chỉ tiêu dự kiến
1 Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại) 9340121 5
2 Kế toán (Kế toán)                    9340301 5
3 Quản lý kinh tế (Quản lý kinh tế) 9340410 5
4 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 9340101 5
5 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng) 9340201 5
  1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh

      Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017).

       Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển (Quy định chi tiết tại Mục 3.2 – Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ).

  1. Điều kiện dự tuyển

      Điều kiện về văn bằng: Thí sinh đăng kí dự tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. Danh mục các chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ được quy định chi tiết tại Mục 4.1 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

      Điều kiện về nghiên cứu khoa học: Là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

      Điều kiện về ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ quy định tại mục 3.2.1; Công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên quy định tại mục 3.1 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

      Báo cáo về dự định nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ: Báo cáo dự định nghiên cứu cần trình bày rõ tên đề tài hoặc định hướng lĩnh vực nghiên cứu; ngành/chuyên ngành và mã số; lý do lựa chọn đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài dự định nghiên cứu; mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết cấu và đề cương sơ bộ của đề tài; dự kiến đóng góp mới của đề tài nghiên cứu; khái quát những chuẩn bị của thí sinh để thực hiện dự định nghiên cứu; kế hoạch chương trình đào tạo tiến sĩ của NCS (nếu trúng tuyển); và đề xuất người hướng dẫn khoa học (nếu có). Các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học xem tại Phụ lục 3 hoặc Link đính kèm

        Ít nhất một thư giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh: Nhà khoa học giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

  1. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh

Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Thí sinh nộp hồ sơ bằng 2 hình thức: nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Danh mục giấy tờ cần thiết phải nộp đề nghị xem tại Phụ lục 2 (File chi tiết ). Hoặc xem chi tiết hồ sơ đăng ký dự thi/ dự tuyển, bao gồm:

a) Đơn xin dự thi/ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ >>> Mẫu Đơn dự tuyển

b) Bản sao có chứng thực bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học), bằng thạc sĩ; bảng điểm đại học, bảng điểm cao học (Thí sinh có bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng do Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai. >>> Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật

d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

đ) 07 Báo cáo dự định nghiên cứu >>> Mẫu kết cấu báo cáo dự tuyển nghiên cứu sinh

e) 07 Bản photo bài báo của tác giả hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

f) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài đối với thí sinh Việt Nam, chứng chỉ Tiếng Việt đối với thí sinh nước ngoài (Xem chi tiết tại Mục 3.2 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ) >>> Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

g) Thư giới thiệu của nhà khoa học theo quy định tại mục 4.5 >>> Thư giới thiệu nghiên cứu sinh

h) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

i) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (theo mẫu).>>> Bản cam kết tài chính

k) 04 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh và cho vào phong bì ghi tên và ngày sinh ở ngoài).

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Phát hành hồ sơ: từ 18/6/2021 đến 16/7/2021 và từ 02/8/2021 đến 31/8/2021;

Thời hạn nộp hồ sơ: từ 18/6/2021 đến 16/7/2021 và từ 02/8/2021 đến 03/9/2021.

Thời gian trình bày và xét duyệt báo cáo dự định nghiên cứu: Dự kiến từ ngày 27/9/2021 đến ngày 07/10/2021.Thi kĩ năng giao tiếp tiếng Anh (với các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển): Dự kiến vào ngày 25/9/2021.

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trường Đại học Thương mại

Lịch trình bày và xét tuyển báo cáo dự định nghiên cứu chính thức sẽ được gửi qua email và công bố trên website saudaihoc.tmu.edu.vn.

  1. Học phí, lệ phí xét tuyển:

Học phí: Dự kiến mức học phí năm học 2021-2022 khoảng 40 triệu đồng/2 kỳ, áp dụng chung đối với tất cả đối tượng người học.

Lệ phí xét tuyển 1.000.000 vnđ (nộp cùng lúc nộp hồ sơ), bao gồm:

– Xét duyệt báo cáo về dự định nghiên cứu: 950.000 đồng/1 thí sinh

– Xét duyệt hồ sơ: 50,000 đồng/ 1 thí sinh.

Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai cách nộp lệ phí thi tuyển sinh:

– Cách 1.Nộp trực tiếp cùng lúc nộp hồ sơ dự thi.

– Cách 2.Chuyển khoản đến Số tài khoản: 1021493056

Chủ tài khoản: Trường Đại học Thương mại

Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Thành

Nội dung chuyển khoản:LPT34B_Họ và tên_chuyên ngành (Ví dụ: LPT34B_Nguyen Van A_QLKT)

  1. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Sau Đại học, Phòng 101, 105 – Tầng 1, Nhà T, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Website Trường Đại học Thương mại: http://tmu.edu.vn

Website Phòng Quản lý Sau Đại học: http://saudaihoc.tmu.edu.vn

Hotline/Zalo: 0901.716.333.

Email: sdh@tmu.edu.vn

Facebook: Phòng Quản lý Sau đại học – Trường Đại học Thương mại

      Phụ lục 1: Thông báo tuyển sinh tiến sĩ đợt tháng 9 năm 2021 >>> File chi tiết
      Phụ lục 2: Hướng dẫn nộp và giấy tờ hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh >>> File chi tiết

 

Phụ lục 3. Các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học >>> Link đính kèm

, . : 60