Đào tạo Sau đại học
BÁO CÁO QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2019

BÁO CÁO QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2019

  •   28/02/2020 07:11:00 AM
  •   Đã xem: 4747

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1520/QLCL-QLVBCC ngày 15/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thương mại báo cáo tình hình quản lý văn bằng, chứng chỉ năm 2019 như sau:

IMG 6874

Lễ khai giảng nghiên cứu sinh khóa 31B và cao học khóa 24B

  •   22/10/2018 05:29:18 AM
  •   Đã xem: 1175

Sáng ngày 21/10/2018 tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra lễ Khai giảng nghiên cứu sinh khóa 31B và cao học khóa 24B.

Hội trường buổi Lễ khai giảng.

Lễ khai giảng Nghiên cứu sinh khóa 31A và Cao học khóa 24A

  •   05/05/2018 06:04:02 AM
  •   Đã xem: 2166

Chiều ngày 05/5/2018 tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương Mại đã diễn ra lễ Khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa 31A và lớp cao học khóa 24A.

, . : 60