Sự kiện nhà trường
Hội thảo Khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Hội thảo Khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

 06:02 29/09/2022

Ngày 29/09/2022, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems – Cộng hoà Áo đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

 03:31 27/09/2022

Sáng ngày 27/9/2022, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2022-2023

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2022-2023

 05:23 26/09/2022

Sau 03 buổi tập huấn về xây dựng học liệu điện tử, chiều ngày 24/9/2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Bế giảng lớp tập huấn xây dựng học liệu điện tử.

V/v học bổng sau đại học của Trường ĐH Kwansei Gakuin, Nhật Bản

V/v học bổng sau đại học của Trường ĐH Kwansei Gakuin, Nhật Bản

 04:28 23/09/2022

Phòng ĐN&TT thông báo về học bổng sau đại học của trường ĐH KGU, Nhật Bản vào kì học mùa xuân và mùa thu năm 2023.

Khai giảng lớp Tập huấn xây dựng học liệu điện tử năm học 2022-2023

Khai giảng lớp Tập huấn xây dựng học liệu điện tử năm học 2022-2023

 23:08 12/09/2022

Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã diễn ra chương trình Khai giảng lớp Tập huấn xây dựng học liệu điện tử năm học 2022-2023.

, . : 60