Tin mới nhất
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 03:30 26/01/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

Lễ ra mắt Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Thương mại và Tọa đàm “The Right Key - Bẻ khóa Kỳ thực tập thành công”

Lễ ra mắt Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Thương mại và Tọa đàm “The Right Key - Bẻ khóa Kỳ thực tập thành công”

 07:52 21/01/2021

Sáng nay (ngày 21/01/2021), chương trình Lễ ra mắt Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Thương mại và Tọa đàm “The Right Key - Bẻ khóa Kỳ thực tập thành công” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đại diện từ Nhà trường, đại diện Công ty Cổ phần Worksvn, các vị diễn giả và đông đảo các bạn sinh viên Đại học Thương mại.

, . : 60