Tin mới nhất - Trang 19
Giới thiệu chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Giới thiệu chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 22:58 14/04/2021

Xét trên góc độ thị trường, Logictics là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế, là một lĩnh vực kinh doanh có đóng góp rất lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia. Hoạt động logistics góp phần đưa hàng hóa đến được tay người tiêu dùng và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho quá trình sản xuất và kinh doanh. Khi nền kinh tế quốc gia hội nhập càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, hoạt động thương mại hàng hóa càng được đẩy mạnh giữa các quốc gia trên thế giới thì logistics cang gia tăng về qui mô và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Điều này có nghĩa với việc vô vàn cơ hội việc làm sẽ mở ra với nhân lực tốt nghiệp ngành logistics. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics Việt Nam, cho đến năm 2019, các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần thêm 18.000 lao động, trong khi các doanh nghiệp sản xuất, thương mại cần trên một triệu nhân sự có chuyên môn về logistics.

Giới thiệu chuyên ngành Quản trị thương hiệu

Giới thiệu chuyên ngành Quản trị thương hiệu

 22:31 14/04/2021

Chuyên ngành Quản trị thương hiệu là một trong ba chuyên ngành của Khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại. Chuyên ngành hướng tới mục tiêu cung cấp cho thị trường lao động những người lao động, những nhà quản lý và nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo của chuyên ngành Quản trị thương hiệu được thiết kế để người học tốt nghiệp đạt được các chuẩn sau:

, . : 60