Tin mới nhất - Trang 2
Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

 05:09 13/05/2022

Vào sáng ngày 12/05/2022 tại Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức.

Tổ Công đoàn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tình hình tham gia Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2021 – 2022

Tổ Công đoàn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tình hình tham gia Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2021 – 2022

 22:22 12/05/2022

Hưởng ứng Kế hoạch số 97/KH-CĐ ngày 10/11/2021 của Công đoàn trường ĐHTM về triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học”, tổ Công đoàn phòng KT&ĐBCLGD đã đăng ký nội dung “ Phong trào xanh – sạch – đẹp”. Tổ Công đoàn và chính quyền đơn vị đã phối hợp vận động toàn thể 22/22 (100%) công đoàn viên đơn vị nhiệt tình hưởng ứng và tham gia.

Buổi gặp mặt và làm việc với đoàn công tác trường Đại học West of England - Vương quốc Anh

Buổi gặp mặt và làm việc với đoàn công tác trường Đại học West of England - Vương quốc Anh

 22:46 10/05/2022

Sáng ngày 10/5/2022, tại phòng Khánh tiết nhà F, trường Đại học Thương mại đã diễn ra buổi gặp mặt và làm việc với đoàn công tác trường Đại học West of England - Vương quốc Anh.

, . : 60