Tin mới nhất - Trang 3
Thông báo v/v thanh toán giảm 5% học phí trực tuyến

Thông báo v/v thanh toán giảm 5% học phí trực tuyến

 04:15 01/09/2021

Không áp dụng đối với sinh viên làm khóa luận. Mức giảm bao gồm cả hỗ trợ chi phí 4G cho người học.

Đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Đề cương tuyên truyền, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

 08:19 27/08/2021

Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

, . : 60