Tin hoạt động
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

 04:35 25/05/2018

Nhà trường đã có Quyết định 503/QĐ-ĐHTM ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông báo tổ chức chương trình trại hè cho sinh viên trường ĐHTM tại Đại học Công nghệ Hoa Nam

Thông báo tổ chức chương trình trại hè cho sinh viên trường ĐHTM tại Đại học Công nghệ Hoa Nam

 00:15 25/05/2018

Đại học Công nghệ Hoa Nam là trường đối tác lâu năm của Đại học Thương mại. Hè năm 2018, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Đại học Công nghệ Hoa Nam tổ chức chương trình trại hè cho sinh viên (số lượng sinh viên đăng ký ít nhất từ 10 người trở lên Nhà trường sẽ tổ chức đoàn đi), nội dung cụ thể như sau:

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 04:34 17/05/2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

, . : 60