Tin hoạt động
Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III - năm 2019

Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III - năm 2019

 21:26 16/04/2019

THÔNG BÁO : Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

 03:26 12/04/2019

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance" sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2019 tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo hướng đến các nghiên cứu trong tất cả lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh và Tài chính,...

Logo DHTM 3

thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học “ Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”

 03:22 12/04/2019

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2019) tiền thân là Trường Đại học Thuỷ sản, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” vào ngày 31/7/2019.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính đề nghị giảng viên, nhà khoa học của Quý đơn vị tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

, . : 60