Tin hoạt động - Trang 2
tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L7)

 03:54 22/06/2022

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L7)

TINH THẦN QUỐC TẾ YOGA - VÌ MỘT TMU KHỎE MẠNH!

TINH THẦN QUỐC TẾ YOGA - VÌ MỘT TMU KHỎE MẠNH!

 05:10 21/06/2022

Yoga là món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính. Nó thể hiện sự thống nhất giữa Thân và Tâm, giữa ý nghĩ và hành động, giữa chế ngự và viên mãn, thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên với vạn vật muôn loài, thể hiện cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc.

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2017 trở đi

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2017 trở đi

 04:14 21/06/2022

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2017 trở đi

, . : 60