Tin hoạt động - Trang 2
Thông báo v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

Thông báo v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

 23:40 08/07/2021

Căn cứ nội dung công văn số 2105/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vacxin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã;
Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh;
Căn cứ kế hoạch học tập và làm việc của Trường Đại học Thương mại.

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp

 23:22 07/07/2021

Theo Thông báo số 485/TB-ĐHTM, ngày 07/05/2021 của Trường Đại học Thương mại (ĐHTM), Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp (bản cứng) của thí sinh khi thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học tại Trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu đăng ký xét tuyển kết hợp trên hệ thống, Hội đồng tuyển sinh phát hiện nhiều sai sót trong hồ sơ đăng ký của thí sinh (thiếu thông tin/minh chứng; sai lệch giữa thông tin đã khai với minh chứng được tải lên;…).

Để Hội đồng tuyển sinh có đầy đủ căn cứ khi thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thí sinh đã đăng ký, đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi xét tuyển, đảm bảo tính minh bạch, công bằng khi xét tuyển, đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Trường ĐHTM quyết định thu ngay hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp (bản cứng) của thí sinh qua đường bưu điện, cụ thể như sau:

, . : 60