Hoạt động Kiểm định Chất lượng
1A6A5577

Khai mạc chương trình tập huấn: “Phát triển chương trình đào tạo và thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”

  •   01/10/2021 11:07:54 PM
  •   Đã xem: 98

Nhằm rà soát, hoàn thiện và xây dựng các chương trình đào tạo của Trường, đảm bảo đúng chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ tốt cho công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Sáng ngày 02/10/2021, trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn trực tuyến “Phát triển chương trình đào tạo và thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”.

Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng chứng chỉ năm 2020

Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng chứng chỉ năm 2020

  •   24/06/2021 04:48:43 AM
  •   Đã xem: 298

Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng chứng chỉ năm 2020

Biên bản hủy phôi văn bằng chứng chỉ in hỏng, mẫu cũ không sử dụng năm 2020 (Kèm số hiệu VBCC)

Biên bản hủy phôi văn bằng chứng chỉ in hỏng, mẫu cũ không sử dụng năm 2020 (Kèm số hiệu VBCC)

  •   02/03/2021 04:00:53 AM
  •   Đã xem: 734

Biên bản hủy phôi văn bằng chứng chỉ in hỏng, mẫu cũ không sử dụng năm 2020 (Kèm số hiệu VBCC)

, . : 60