Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

  •   20/02/2022 11:08:11 PM
  •   Đã xem: 107

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

Báo cáo công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm 2021

Báo cáo công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm 2021

  •   29/12/2021 03:44:41 AM
  •   Đã xem: 228

Báo cáo công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm 2021

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại 14/12/2021

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại 14/12/2021

  •   14/12/2021 03:34:51 AM
  •   Đã xem: 487

Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, sáng ngày 14/12/2021, Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) và Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo trực tiếp tại Hội trường H3 và trực tuyến qua TRANS.

, . : 60