Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 05 chương trình đào tạo của Trường

Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 05 chương trình đào tạo của Trường

  •   07/06/2020 11:31:32 PM
  •   Đã xem: 1235

Chiều ngày 05/6/2020, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức “Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại: chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Marketing; chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kế toán; chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kế toán; chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng và chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng.

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

  •   02/03/2020 02:12:27 AM
  •   Đã xem: 431

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

  •   02/03/2020 02:11:01 AM
  •   Đã xem: 392

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

  •   28/02/2020 04:54:41 AM
  •   Đã xem: 802

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

, . : 60