Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại 14/12/2021

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại 14/12/2021

  •   14/12/2021 03:34:51 AM
  •   Đã xem: 546

Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, sáng ngày 14/12/2021, Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) và Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo trực tiếp tại Hội trường H3 và trực tuyến qua TRANS.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học Trường Đại học Thương mại

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học Trường Đại học Thương mại

  •   10/12/2021 04:16:34 AM
  •   Đã xem: 622

Sáng ngày 10/12/2021, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra chương trình khai mạc, khảo sát chính thức, đánh giá chất lượng 05 Chương trình đào tạo chính quy – trình độ đại học ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị nhân lực do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mại

Chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mại

  •   25/11/2021 11:24:59 PM
  •   Đã xem: 397

Chiều ngày 25/11/2021, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 05 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý và Quản trị nhân lực của Trường Đại học Thương mại.

1A6A5577

Khai mạc chương trình tập huấn: “Phát triển chương trình đào tạo và thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”

  •   01/10/2021 11:07:54 PM
  •   Đã xem: 243

Nhằm rà soát, hoàn thiện và xây dựng các chương trình đào tạo của Trường, đảm bảo đúng chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ tốt cho công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Sáng ngày 02/10/2021, trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai mạc chương trình tập huấn trực tuyến “Phát triển chương trình đào tạo và thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”.

, . : 60