Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

  •   02/03/2020 02:12:27 AM
  •   Đã xem: 570

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

  •   02/03/2020 02:11:01 AM
  •   Đã xem: 513

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

  •   28/02/2020 04:54:41 AM
  •   Đã xem: 1066

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

Chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

  •   15/01/2020 08:21:44 AM
  •   Đã xem: 856

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, chiều ngày 15/1/2020, đoàn đánh giá ngoài – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) và Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại

, . : 60