Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

  •   21/02/2017 04:30:58 AM
  •   Đã xem: 935

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 938

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHUYÊN NGÀNH

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHUYÊN NGÀNH

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 989

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHUYÊN NGÀNH

Mẫu báo cáo tự đánh giá chuyên ngành

Mẫu báo cáo tự đánh giá chuyên ngành

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1004

Mẫu báo cáo tự đánh giá chuyên ngành

, . : 60