Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1085

Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo (2016)

Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tao

Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tao

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1657

Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tao

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1141

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016

, . : 60