Hội Cựu Chiến Binh

Đại hội cựu chiến binh trường đại học Thương mại nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ ba - 28/03/2017 21:18
Sáng ngày 17/03/2017, tại phòng họp số 1 nhà I Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Đại hội Hội cựu chiến binh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ban chấp hành hội cựu chiến binh trường đại học Thương mại nhiệm kỳ 2017-2022
Ban chấp hành hội cựu chiến binh trường đại học Thương mại nhiệm kỳ 2017-2022
       Đại hội Hội CCB Trường Đại học Thương mại lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành với tinh thần phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần xây dựng Nhà trường thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.
IMG 1720
Quang cảnh đại hội.

       Tham dự Đại hội có  31/33 đại biểu (hội viên)
  Đại hội được đón đồng chí: Nguyễn Ngọc Cường, Ban Tổ chức Chính sách, đ/c Phạm Đình Tiến, Ban Tuyên Giáo Thành Hội, đại diện Hội Cựu chiến binh Thành Phố Hà Nội; và các đồng chí:
- PGS. TS Đỗ Minh Thành Bí thư ĐU, PHT Trường Đại học Thương mại 
- GS.TS Đinh Văn Sơn, PBT ĐU, Hiệu Trưởng
- PGS.TS Bùi Xuân Nhàn PBT ĐU, Chủ Tịch Hội đồng Trường
- PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PHT
- PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan, PHT
 Tới dự, chỉ đạọ Đại hội.
IMG 1655
Đ/c Nguyễn Đắc Cường chủ tịch hội cựu chiến binh trường đại học Thương mại báo cáo tính hình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2017 
IMG 1701
Đ/c Nguyễn Văn Minh báo cáo tính hình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2017 
IMG 1734
Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Ban Tổ chức Chính sách phát biểu ý kiến trước đại hội.
IMG 1748
Đ/c Đỗ Minh Thành Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường đại học Thương mại phát biểu ý kiến

       Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Thương mại lần thứ IV nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Thương mại tại Đại hội; Đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội lần thứ VI.
IMG 1783
Hội viên bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.
IMG 1785
Hội viên bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022
IMG 1816
Tặng hoa cho các đồng chí nguyên là chủ tịch hội, ban chấp hành hội.
IMG 1823
Hội cựu chiến binh chụp hình lưu niệm.

      Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Thương mại lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 
, . : 60