HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Kinh tế năm 2016

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Kinh tế năm 2016

  •   04/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1004

Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 chung của Văn phòng HĐCDGSNN kèm công văn số 11/HĐCDGSNN ngày 29/1/2016, Thường trực HĐCDGS ngành Kinh tế thống nhất Kế hoạch làm việc của Hội đồng như sau:

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế

  •   04/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 930

Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 của Văn phòng HĐCDGSNN. HĐCDGS ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các ứng viên bố trí, sắp xếp thời gian để thực hiện theo kế hoạch làm việc của HĐCDGS Ngành như sau:

, . : 60