Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại

  •   26/01/2018 02:54:43 AM
  •   Đã xem: 198

Sáng 26/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức chương trình Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   09/01/2018 08:23:10 PM
  •   Đã xem: 382

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   08/11/2017 02:02:16 AM
  •   Đã xem: 320

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   01/11/2017 09:22:05 PM
  •   Đã xem: 209

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

, . : 60