Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Thông báo phúc tra lần 1 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo phúc tra lần 1 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

  •   25/03/2022 12:26:55 PM
  •   Đã xem: 182

Thông báo phúc tra lần 1 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

  •   21/03/2022 08:40:52 AM
  •   Đã xem: 155

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thông báo 207 v/v tổ chức thi trực tuyến HK2 năm học 2021 -2022

Thông báo 207 v/v tổ chức thi trực tuyến HK2 năm học 2021 -2022

  •   04/03/2022 11:34:53 AM
  •   Đã xem: 303

Thông báo 207 ngày 4 tháng 3 năm 2022 v/v tổ chức thi trực tuyến HK2 năm học 2021 -2022.

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

  •   21/02/2022 11:08:11 AM
  •   Đã xem: 107

Thông báo về việc công khai mẫu phôi chứng chỉ Đào tạo đấu thầu cơ bản

, . : 60