Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 học kỳ II năm 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 học kỳ II năm 2017 - 2018

  •   11/07/2018 09:08:35 PM
  •   Đã xem: 232

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 học kỳ II năm 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 học kỳ II năm 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 học kỳ II năm 2017 - 2018

  •   21/06/2018 11:52:19 PM
  •   Đã xem: 424

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 học kỳ II năm 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

  •   14/06/2018 05:12:05 AM
  •   Đã xem: 397

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

  •   17/05/2018 04:34:09 AM
  •   Đã xem: 502

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

, . : 60