Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   15/07/2019 03:17:00 AM
  •   Đã xem: 461

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   08/07/2019 05:48:27 AM
  •   Đã xem: 131

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   17/06/2019 05:09:32 AM
  •   Đã xem: 551

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   06/03/2019 08:00:53 PM
  •   Đã xem: 340

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

, . : 60