Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

  •   02/01/2019 01:55:26 AM
  •   Đã xem: 139

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

  •   04/09/2018 11:39:43 PM
  •   Đã xem: 388

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

  •   28/08/2018 11:16:36 PM
  •   Đã xem: 319

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

  •   20/07/2018 03:47:30 AM
  •   Đã xem: 612

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 2 năm học 2017 - 2018

, . : 60