Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

  •   08/10/2019 10:59:22 PM
  •   Đã xem: 888

Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

  •   26/08/2019 05:41:09 AM
  •   Đã xem: 681

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   05/08/2019 03:38:15 AM
  •   Đã xem: 682

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   15/07/2019 03:17:00 AM
  •   Đã xem: 873

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

, . : 60