Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Thông báo mới về hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại Hà Nội

Thứ tư - 11/08/2021 04:51
Bài Đăng Instagram Vui Vẻ Loa Màu Cam và Màu Hoa Tím (3)
Bài Đăng Instagram Vui Vẻ Loa Màu Cam và Màu Hoa Tím (3)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố, Nhà trường cũng đã có công văn số 885/TB-ĐHTM ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng về việc thực hiện nghiêm các chỉ thị của Nhà nước và Thành phố Hà Nội. Vì vậy một số công việc chung của Nhà trường, trong đó có các công việc liên quan đến khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, việc chấm thi và công bố điểm thi kết thúc học phần HKIII năm học 2020-2021 sẽ được điều chỉnh lùi đến hết thời gian kết thúc giãn cách của Thành phố Hà Nội. Mọi quyền lợi và các thủ tục có liên quan đến kết quả thi của người học cũng được điều chỉnh lùi theo thời gian quy định.
Trường hợp bất khả kháng, người học có thể liên hệ trực tiếp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục qua email: khaothi@tmu.edu.vn.
Trân trọng! 
, . : 60