Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Trường Đại học Thương mại nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Thứ tư - 04/04/2018 23:19
Ngày 30/3/2018, Trường Đại học Thương mại đã nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học với kết quả nằm trong TOP 5 các Trường đại học khối ngành Kinh tế, Quản lý & Quản trị Kinh doanh có số tiêu chí đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành với tỉ lệ 85.2%.
Trường Đại học Thương mại nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) thực hiện tại Trường Đại học Thương mại (diễn ra từ ngày 22/1/2018 đến ngày 27/1/2018). Trước đó, vào cuối tháng 12/2017, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Thương mại. Trong quá trình khảo sát, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm việc khách quan, khoa học, đưa ra những nhận xét xác đáng và toàn diện đồng thời nêu lên những kiến nghị để giúp CBGV Trường Đại học Thương mại có cái nhìn chính xác, đầy đủ về những điểm mạnh và hạn chế; giúp Trường tiếp tục cải thiện chất lượng giáo dục trong thời gian tới.
Việc tổ chức đánh giá ngoài là một chủ trương rất đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu giúp cho lãnh đạo Nhà trường thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu, những tiêu chuẩn đã đạt được và những tiêu chuẩn chưa đạt được theo quy định để từ đó có hướng khắc phục những thiếu sót, giúp Trường có nhiều thay đổi tích cực trong công tác quản lý, điều hành, học tập, nghiên cứu khoa học, từng bước ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.
 
, . : 60