Đại học Thương mại | Thuongmai University

https://tmu.edu.vn


Bình chọn Thành phố Hà Nội trở thành ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 2018

Cùng chung tay bình chọn Thành phố Hà Nội trở thành ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2018 nào các bạn sinh viên Trường Đại học Thương mại
Bình chọn Thành phố Hà Nội trở thành ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 2018
Hướng dẫn bình chọn:
- Bước 1: Đăng ký tài khoản để bình chọn bằng cách vào đường linkhttps://www.worldtravelawards.com/register.
- Bước 2: Xác thực tài khoản bằng email (trong hộp thư đến World Travel Awards sẽ gửi 1 email xác nhận, người bình chọn xác nhận bằng cách chọn VERIFY YOUR EMAIL).
- Bước 3: Thực hiện bình chọn cho Thành phố Hà Nội (chọn mục “World” và mục “47.World’s Leading City Destination.” trong mục World chọn “Hanoi, Vietnam.”).
, . : 60