Tài chính - Tài sản kỹ thuật
Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường

Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường

  •   05/11/2009 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA

Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA

  •   26/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 2

Trường đại học Thương mại thực hiện bán thanh lý máy biến thế

Những cải tiến tại bãi xe sinh viên

Những cải tiến tại bãi xe sinh viên

  •   19/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Trung tâm Dịch vụ đã tổ chức lại bãi xe. Làm lan can tạo thành nhiều luồng xe, khi vắng xe đóng bớt cửa ra.

Tin về việc thành lập Trung tâm phục vụ photocopy trường ĐH Thương mại

Tin về việc thành lập Trung tâm phục vụ photocopy trường ĐH Thương mại

  •   14/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Tháng 2 năm 2009, trường đại học Thương mại đã thành lập Trung tâm phục vụ photocopy theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHTM ngày 10/2/2009 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đặt địa điểm tại nhà I.

, . : 60