Tài chính - Tài sản kỹ thuật
Khu nội trú với việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009

Khu nội trú với việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Là đơn vị trực tiếp phục vụ nơi ăn ở cho sinh viên (trong đó có sinh viên quốc tế), đối tượng phục vụ đa dạng nên ngay từ đầu năm học Ban quản lý KNT đã chủ động triển khai các hoạt động, giao việc cho các tổ công tác của đơn vị nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của trường

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của trường

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Cuối tháng 2/2009, các đơn vị trực thuộc trường đã có báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 trước Hội đồng quản lý kế hoạch công tác của trường

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm học 2008 – 2009 của trường

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm học 2008 – 2009 của trường

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 2

Từ tháng 02/2009, phòng Kế hoạch tài chính bắt đầu tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2009

Thông tin về thông qua kế hoạch mua sắm, xây dựng và sửa chữa năm 2009

Thông tin về thông qua kế hoạch mua sắm, xây dựng và sửa chữa năm 2009

  •   07/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 3

Ngày 6 tháng 3 năm 2009, phòng Quản trị đã bảo vệ kế hoạch mua sắm, xây dựng sửa chữa năm 2009 của trường đại học Thương mại.

, . : 60