Tài chính - Tài sản kỹ thuật

Thông báo bán thanh lý tài liệu tài liệu cũ tại Trung tâm Thông tin Thư viện

Chủ nhật - 23/12/2018 20:24
Trường Đại học Thương mại thông báo bán thanh lý tài liệu cũ tại Trung tâm Thông tin Thư viện theo Quyết định trên; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua. Thông tin cụ thể như sau:
Thông báo bán thanh lý tài liệu thư viện
Thông báo bán thanh lý tài liệu thư viện
Thông tin chi tiết xem Tại đây.
, . : 60