Thông báo
TB247

Thông báo 247: v/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020

  •   25/04/2020 01:42:00 AM
  •   Đã xem: 4432

Ban Giám hiệu quyết định việc tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2019 – 2020 như sau:

Công ty TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham quan thực tế tại công ty TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam

  •   24/10/2019 05:10:27 AM
  •   Đã xem: 1135

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham quan thực tế tại công ty TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam

, . : 60