TUYỂN DỤNG
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Thương mại

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Thương mại

  •   02/12/2021 06:42:44 AM
  •   Đã xem: 524

Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

, . : 60