Văn bản quản lí
Thông báo số 64/TB-ĐHTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

Thông báo số 64/TB-ĐHTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

  •   19/03/2019 11:54:52 PM
  •   Đã xem: 1248

Nhà Trường ban hành thông báo số 64/TB-ĐHTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

Quyết định số: 746/QĐ - ĐHTM

Quyết định số: 746/QĐ - ĐHTM

  •   07/06/2017 05:57:15 AM
  •   Đã xem: 1671

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2012-2013

Quyết định số: 348/QĐ - ĐHTM

Quyết định số: 348/QĐ - ĐHTM

  •   07/06/2017 05:55:20 AM
  •   Đã xem: 1608

Quyết định phê duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở năm học 2013-2014

Quyết định số: 444 /QĐ - ĐHTM

Quyết định số: 444 /QĐ - ĐHTM

  •   07/06/2017 05:47:37 AM
  •   Đã xem: 1601

Quyết định đề tài KH&CN cấp cơ sở 2014-2015

, . : 60