Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
Email:danguy@vcu.edu.vn
Điện thoại:( 04) 3834 0687
Số fax:04.3764 3228
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Hữu Đức
Phó Bí thư đảng ủy phụ trách
Chủ tịch Hội đồng trường
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
2 Nguyễn Hoàng
Phó Bí thư
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng
3 Nguyễn Hoàng Việt
Ủy viên thường vụ
Trưởng phòng Quản lý khoa học
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
4 Đỗ Minh Thành
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
5 Hà Văn Sự
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
6 Lê Thị Thanh Hải
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Quản lý đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
7 Phan Thị Thu Hoài
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
8 Nguyễn Thành Hưng
Đảng ủy viên
Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán
TS
Nguyễn Thành Hưng
9 Phạm Thị Thu Thủy
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
10 Nguyễn Đức Nhuận
Đảng ủy viên
Trưởng phòng KT&ĐBCLGD
PGS.TS
Nguyễn Đức Nhuận
11 Nguyễn Viết Thái
Đảng ủy viên
Trưởng phòng ĐN&TT
PGS.TS
Nguyễn Viết Thái
12 Nguyễn Thị Minh Nhàn
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Quản trị nhân lực
PGS.TS
Nguyễn Thị Minh Nhàn
13 Vũ Văn Hùng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Lý luận chính trị
TS
Vũ Văn Hùng
14 Nguyễn Trần Hưng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử
Tiến sĩ
Nguyễn Trần Hưng
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Văn Sơn

Email: dvson@tmu.edu.vn
Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp
GS, TS
Đinh Văn Sơn
2 Đỗ Minh Thành

Email: dmthanh@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS. TS
Đỗ Minh Thành
3 Nguyễn Hoàng

Email: nguyenhoang@tmu.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
PGS. TS
Nguyễn Hoàng
4 Nguyễn Thị Bích Loan

Email: bichloandhtm@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp
PGS, TS
Nguyễn Thị Bích Loan
Hội đồng trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Hữu Đức

Email: buihuuductm@gmail.com
Chủ tịch Hội đồng trường
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
2 Đinh Văn Sơn

Email: dvson@tmu.edu.vn
Thành viên
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Nguyễn Văn Minh
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
4 Nguyễn Văn Hoàng Long
Thành viên
Sinh viên chính quy, Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí MInh
Nguyễn Văn Hoàng Long
5 Cảnh Chí Dũng
Thành viên
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
Cảnh Chí Dũng
6 Lê Thị Thanh Hải
Thành viên
Trường phòng Quản lý Đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
7 Phan Thị Thu Hoài
Thành viên
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
8 Nguyễn Hoàng
Thành viên
Phó Hiệu trưởng
PGS. TS
Nguyễn Hoàng
9 Nguyễn Thị Bích Loan
Thành viên
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
10 Nguyễn Đức Nhuận
Thành viên
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
PGS. TS
Nguyễn Đức Nhuận
11 Nguyễn Thu Quỳnh
Thành viên
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
12 Hà Văn Sự
Thành viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
13 Nguyễn Hoàng Việt
Thành viên
Trưởng phòng Quản lý khoa học
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
14 Vũ Thuần
Thành viên
Phó trưởng phòng Quản trị
Ths
Vũ Thuần
15 Vũ Trọng Bình
Thành viên
Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
TS
Vũ Trọng Bình
16 Lương Minh Huân
Thành viên
Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
TS
Lương Minh Huân
17 Hoàng Ngọc Huấn
Thành viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam
TS
Hoàng Ngọc Huấn
18 Đinh Thị Lụa
Thành viên
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Ths
Đinh Thị Lụa
19 Nguyễn Thị Phượng
Thành viên
Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Ths
Nguyễn Thị Phượng
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Minh
2 Lê Thị Kim Nhung
Phó Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Kim Nhung
3 Lê Thị Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ công đoàn Lê Thị Thanh Hải
4 Nguyễn Viết Thái
Ủy viên Thường vụ công đoàn Nguyễn Viết Thái
5 Vũ Thị Thu Hương
Ủy viên Thường vụ công đoàn Vũ Thị Thu Hương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thu Trang
Bí thư Đoàn Thanh niên
Giảng viên
Phan Thu Trang
2 Lê Ngọc Cường
Phó Bí thư Lê Ngọc Cường
3 Khúc Đại Long
Phó Bí thư Khúc Đại Long
4 Nguyễn Tùng Lâm
Ủy viên thường vụ Nguyễn Tùng Lâm
5 Nguyễn Hoàng Nam
Ủy viên thường vụ Nguyễn Hoàng Nam
6 Mai Ngọc Anh
Ủy viên thường vụ
ThS
Mai Ngọc Anh
7 Ngô Ngân Hà
Ủy viên thường vụ
ThS
Ngô Ngân Hà
Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Tổ chức Nhân sự
Email:tcns@tmu.edu.vn
1 Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
2 Nguyễn Thị Tình
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Tình
3 Chu Việt Cường
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
Tiến sĩ
Chu Việt Cường
4 Bùi Thanh Hải
Chuyên viên Bùi Thanh Hải
5 Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Lan Anh
6 Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên Nguyễn Thị Hà
7 Nguyễn Khánh Tùng
Chuyên viên Nguyễn Khánh Tùng
8 Nguyễn Thu Huyền
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thu Huyền
Phòng Thanh tra
9 Nguyễn Quang Hùng
Trưởng phòng
PGS.TS
Nguyễn Quang Hùng
10 Đặng Thị Hoa
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Đặng Thị Hoa
11 Tạ Thị Mai Hương
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Tạ Thị Mai Hương
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Bích Ngọc
13 Võ Thị Thu Hiền
Chuyên viên
ĐH
Võ Thị Thu Hiền
14 Phương Thanh Thanh
Chuyên viên
ThS
Phương Thanh Thanh
15 Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thùy Dung
16 Đoàn Mạnh Sơn
Chuyên viên chính
ThS
Đoàn Mạnh Sơn
Phòng Hành chính Tổng hợp
17 Nguyễn Thu Quỳnh
Trưởng phòng
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
18 Hoàng Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng
ThS
Hoàng Thanh Tùng
19 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên
ĐH
Đỗ Thị Mai
20 Trần Minh Đức
Chuyên viên
ThS
Trần Minh Đức
21 Nguyễn Xuân Thành
Nhân viên Nguyễn Xuân Thành
22 Lương Khắc Luyện
Nhân viên Lương Khắc Luyện
23 Tô Thanh Sơn
Nhân viên Tô Thanh Sơn
24 Nguyễn Thị Huế
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Huế
25 Vũ Thị Huyền
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Huyền
26 Nguyễn Thu Phương
Chuyên viên Nguyễn Thu Phương
Phòng Kế hoạch Tài chính
27 Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng phòng
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
28 Vũ Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
ThS
Vũ Thanh Bình
29 Đoàn Thị Thu Phương
Phó Trưởng phòng
ThS
Đoàn Thị Thu Phương
30 Nguyễn Thị Hằng
Kế toán viên Nguyễn Thị Hằng
31 Bùi Hồng Ngọc
Kế toán viên Bùi Hồng Ngọc
32 Nguyễn Thị Phương Dung
Kế toán viên Nguyễn Thị Phương Dung
33 Bùi Thanh Tùng
Kế toán viên Bùi Thanh Tùng
34 Phạm Thị Hằng
Kế toán viên Phạm Thị Hằng
35 Nguyễn Thị Thu Vân
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Vân
Phòng Quản lý Đào tạo
36 Lê Thị Thanh Hải
Trưởng phòng
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
37 Ngô Thị Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Ngô Thị Quỳnh Chi
38 Nguyễn Thị Huệ
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Nguyễn Thị Huệ
39 Trần Ngọc Sinh
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Trần Ngọc Sinh
40 Hoàng Thùy Dương
Chuyên viên chính Hoàng Thùy Dương
41 Nguyễn Tiến Đạo
Chuyên viên chính Nguyễn Tiến Đạo
42 Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
43 Phan Lạc Khánh
Chuyên viên Phan Lạc Khánh
44 Hà Xuân Bình
Chuyên viên Hà Xuân Bình
45 Hồ Thị Thanh Bình
Chuyên viên Hồ Thị Thanh Bình
46 Nông Thị Hồng Anh
Chuyên viên Nông Thị Hồng Anh
47 Vũ Mạnh Quyết
Chuyên viên Vũ Mạnh Quyết
48 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
49 Phạm Thị Nga
Chuyên viên Phạm Thị Nga
50 Lê Đình Thành
Chuyên viên
ĐH
Lê Đình Thành
51 Nguyễn Nhật Minh
Chuyên viên Nguyễn Nhật Minh
52 Nguyễn Thị Hồng Chiêm
Chuyên viên chính
ThS
Nguyễn Thị Hồng Chiêm
53 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giảng viên chính
ThS
Nguyễn Thị Thanh Huyền
54 Trần Thị Hoàn
Chuyên viên
ThS
Trần Thị Hoàn
55 Vũ Thị Nhung
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Nhung
Phòng Công tác Sinh viên
56 Nguyễn Đắc Cường
Trưởng phòng
Giảng viên chính
Nguyễn Đắc Cường
57 Phạm Quang Hải
Phó Trưởng phòng
ThS
Phạm Quang Hải
58 Phạm Ngọc Phương
Chuyên viên Phạm Ngọc Phương
59 Vũ Thị Thu
Chuyên viên Vũ Thị Thu
60 Nguyễn Thị Đào
Chuyên viên Nguyễn Thị Đào
61 Ngô Quang Độ
Chuyên viên Ngô Quang Độ
62 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Trang
63 Nguyễn Thị Thông
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thông
64 Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên Trần Thị Thu Thảo
65 Trần Thị Thoa
Chuyên viên Trần Thị Thoa
66 Nguyễn Việt Dũng
Chuyên viên Nguyễn Việt Dũng
67 Tăng Quang Minh
Chuyên viên Tăng Quang Minh
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
68 Nguyễn Viết Thái
PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Nguyễn Viết Thái
69 Đào Thế Sơn
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
ThS
Đào Thế Sơn
70 Trần Thanh Diễm
Chuyên viên
ThS
Trần Thanh Diễm
71 Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Hạnh
72 Nguyễn Tùng Lâm
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Tùng Lâm
73 Hoàng Hải Yến
Chuyên viên
ĐH
Hoàng Hải Yến
74 Phạm Anh Thư
Chuyên viên
ThS
Phạm Anh Thư
Phòng Quản lý Khoa học
75 Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
76 Trần Việt Thảo
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
TS
Trần Việt Thảo
77 Nguyễn Minh Trang
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
78 Vũ Thị Mai Thanh
Chuyên viên Vũ Thị Mai Thanh
79 Đinh Thị Việt Hà
Chuyên viên Đinh Thị Việt Hà
80 Nguyễn Quyết
Chuyên viên chính Nguyễn Quyết
Phòng Quản trị
81 Lê Hữu Châu
Trưởng phòng
Giảng viên
CN
Lê Hữu Châu
82 Nguyễn Tấn Hà
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tấn Hà
83 Đinh Thế Thủy
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Đinh Thế Thủy
84 Vũ Thuần
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Vũ Thuần
85 Tạ Quang Nguyên
Chuyên viên
ĐH
Tạ Quang Nguyên
86 Trương Văn Đạo
Chuyên viên
ThS
Trương Văn Đạo
87 Nguyễn Văn Hài
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Văn Hài
88 Nguyễn Quyết Thắng
Nhân viên Nguyễn Quyết Thắng
89 Đinh Quang Thản
Nhân viên Đinh Quang Thản
90 Lê Văn Sơn
Cán sự Lê Văn Sơn
91 Nguyễn Thị Thắng
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Thắng
92 Vũ Thị Bích Phương
Chuyên viên
ĐH
Vũ Thị Bích Phương
93 Trần Hữu Việt
Chuyên viên
ĐH
Trần Hữu Việt
94 Trương Ngọc Tú
Nhân viên Trương Ngọc Tú
95 Đinh Thế Anh
Nhân viên Đinh Thế Anh
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
96 Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Đức Nhuận
97 Đào Thị Thu Hải
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ĐH
Đào Thị Thu Hải
98 Vũ Thị Hồng Hạnh
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Hồng Hạnh
99 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
ĐH
Lại Thị Tuyết Mai
100 Đặng Thị Hải Hằng
Chuyên viên
ThS
Đặng Thị Hải Hằng
101 Nguyễn Hữu Thanh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hữu Thanh
102 Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hương
103 Trần Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên
ThS
Trần Thị Quỳnh Hoa
104 Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Ngọc Bảo
105 Phạm Thị Thanh Bình
Chuyên viên
ThS
Phạm Thị Thanh Bình
106 Lê Thị Diễn Hải
Chuyên viên
ThS
Lê Thị Diễn Hải
107 Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thùy Dương
108 Đoàn Ngọc Phước
Chuyên viên
ĐH
Đoàn Ngọc Phước
109 Trần Thị Thủy
Chuyên viên
ĐH
Trần Thị Thủy
110 Đào Việt Anh
Chuyên viên
ĐH
Đào Việt Anh
111 Mai Lan Phương
Chuyên viên
ĐH
Mai Lan Phương
112 Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hoài Thu
113 Hoàng Anh
Chuyên viên Hoàng Anh
114 Lê Thị Hà Ngọc
Chuyên viên Lê Thị Hà Ngọc
115 Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên Nguyễn Trung Hải
Tạp chí Khoa học Thương mại
116 Đinh Văn Sơn
Phó Tổng biên tập
GS.TS
Đinh Văn Sơn
117 Phạm Minh Đạt
Thư ký tòa soạn
TS
Phạm Minh Đạt
118 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trưởng ban trị sự
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
119 Bùi Thị Thu
Chuyên viên
ThS
Bùi Thị Thu
Bộ môn Giáo dục thể chất
120 Lương Phúc Thành
Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
ThS
Lương Phúc Thành
121 Nguyễn Thị Linh
Phó Trưởng bộ môn
ThS
Nguyễn Thị Linh
122 Đinh Trà Giang
Giảng viên
ThS
Đinh Trà Giang
123 Bùi Thăng Long
Giảng viên
ThS
Bùi Thăng Long
124 Phan Thanh Hòa
Giảng viên
ThS
Phan Thanh Hòa
125 Mai Ngọc Anh
Giảng viên
ThS
Mai Ngọc Anh
126 Nguyễn Đức Tiến
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Tiến
127 Trần Đình Luyện
Giảng viên
ThS
Trần Đình Luyện
128 Đỗ Ngọc Điệp
Sĩ quan biệt phái Đỗ Ngọc Điệp
129 Nguyễn Văn Sơn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Văn Sơn
130 Kim Xuân Trường
Giảng viên
ThS
Kim Xuân Trường
Bộ môn Toán
131 Nguyễn Bá Minh
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
132 Nguyễn Đức Minh
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Minh
133 Phan Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phan Thanh Tùng
134 Hoàng Thị Thu Hà
Giảng viên
ThS
Hoàng Thị Thu Hà
135 Mai Hải An
Giảng viên
ThS
Mai Hải An
136 Vũ Thị Huyền Trang
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Huyền Trang
137 Trần Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Trần Anh Tuấn
138 Nguyễn Thị Hiên
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Hiên
139 Vũ Thị Thu Hương
Giảng viên chính
TS
Vũ Thị Thu Hương
140 Lê Thị Thu Giang
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu Giang
141 Lê Văn Tuấn
Giảng viên
ThS
Lê Văn Tuấn
142 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên
TS
Nguyễn Thị Tuyết Mai
143 Lê Ngọc Cường
Giảng viên
ThS
Lê Ngọc Cường
144 Trịnh Thị Hường
Giảng viên
TS
Trịnh Thị Hường
145 Đàm Thị Thu Trang
Giảng viên
ThS
Đàm Thị Thu Trang
146 Ngô Duy Đô
Giảng viên
ThS
Ngô Duy Đô
147 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Bộ môn Kinh tế học
148 Phan Thế Công
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phan Thế Công
149 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Thu Hiền
150 Phạm Thị Tuệ
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thị Tuệ
151 Lê Mai Trang
Giảng viên
TS
Lê Mai Trang
152 Vũ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
TS
Vũ Thị Thanh Huyền
153 Hoàng Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Hoàng Anh Tuấn
154 Vũ Ngọc Tú
Giảng viên
ThS
Vũ Ngọc Tú
155 Hà Thị Cẩm Vân
Giảng viên
ThS
Hà Thị Cẩm Vân
156 Trần Kim Anh
Giảng viên
ThS
Trần Kim Anh
157 Nguyễn Minh Quang
Giảng viên
ThS
Nguyễn Minh Quang
158 Ngô Hải Thanh
Giảng viên
ThS
Ngô Hải Thanh
159 Đỗ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
ThS
Đỗ Thị Thanh Huyền
160 Đặng Thị Thanh Bình
Giảng viên
ThS
Đặng Thị Thanh Bình
161 Ninh Thị Hoàng Lan
Giảng viên
ThS
Ninh Thị Hoàng Lan
162 Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giảng viên
ThS
Nguyễn Ngọc Quỳnh
163 Hồ Thị Mai Sương
Giảng viên
ThS
Hồ Thị Mai Sương
164 Lương Nguyệt Ánh
Giảng viên
ThS
Lương Nguyệt Ánh
165 Nguyễn Thị Lệ
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Lệ
166 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
167 Lê Tiến Đạt
Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Lê Tiến Đạt
168 Phạm Thị Minh Uyên
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phạm Thị Minh Uyên
169 Nguyễn Nguyệt Nga
Giảng viên
ThS
Nguyễn Nguyệt Nga
170 Nguyễn Đắc Thành
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đắc Thành
171 Lê Thị Thu
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu
172 Vũ Thị Thùy Linh
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Thùy Linh
173 Vũ Trọng Nghĩa
Giảng viên
ĐH
Vũ Trọng Nghĩa
Trung tâm Thông tin Thư viện
174 Đoàn Ngọc Vân
Phó Giám đốc phụ trách
Thư viện viên chính
ThS
Đoàn Ngọc Vân
175 Nguyễn Thị Thu Điệp
Phó Giám đốc
Thư viện viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Điệp
176 Nguyễn Thị Phương Lan
Thư viện viên
ĐH
Nguyễn Thị Phương Lan
177 Vũ Thị Liên
Thư viện viên
ĐH
Vũ Thị Liên
178 Trần Thị Mỹ
Thư viện viên chính
ĐH
Trần Thị Mỹ
179 Vũ Ngọc Minh
Thư viện viên
ThS
Vũ Ngọc Minh
180 Hoàng Thị Bích Thủy
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bích Thủy
181 Lê Thị Hảo
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hảo
182 Lê Thị Huệ
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Huệ
183 Trần Thị Nga
Thư viện viên
ĐH
Trần Thị Nga
184 Hoàng Thị Bão
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bão
185 Dương Phúc Sơn
Thư viện viên
ĐH
Dương Phúc Sơn
186 Lê Thị Hiệu
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hiệu
187 Phạm Bảo Ninh
Cán sự
TC
Phạm Bảo Ninh
Trung tâm Công nghệ Thông tin
188 Hoàng Ngọc Cảnh
Giám đốc
Giảng viên chính
ThS
Hoàng Ngọc Cảnh
189 Trần Lê Kim Danh
Phó Giám đốc
Giảng viên chính
ThS
Trần Lê Kim Danh
190 Đặng Quốc Hữu
Giảng viên
ThS
Đặng Quốc Hữu
191 Đỗ Mạnh Hà
Chuyên viên
ThS
Đỗ Mạnh Hà
192 Vũ Quang Huy
Giảng viên chính
ThS
Vũ Quang Huy
193 Phạm Mạnh Hà
Chuyên viên
ĐH
Phạm Mạnh Hà
194 Hà Thị Cẩm Phương
Chuyên viên
ĐH
Hà Thị Cẩm Phương
195 Vũ Minh Ngọc
Chuyên viên
ThS
Vũ Minh Ngọc
Trạm Y tế
196 Nguyễn Thị Hưởng
Trạm trưởng
ThS
Nguyễn Thị Hưởng
197 Lương Thị Dịu
Điều dưỡng
ĐH
Lương Thị Dịu
198 Nguyễn Thị Kim Thoa
Bác sỹ
ĐH
Nguyễn Thị Kim Thoa
199 Nguyễn Lương Sỹ
Y Sỹ Nguyễn Lương Sỹ
Khu nội trú sinh viên
200 Đỗ Hữu Nhuận
Trưởng ban
ThS
Đỗ Hữu Nhuận
201 Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Anh Tuấn
202 Nguyễn Thị Xuân Nga
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Xuân Nga
203 Trương Thị Báu
Nhân viên Trương Thị Báu
204 Nguyễn Vũ Hưng
Nhân viên Nguyễn Vũ Hưng
205 Hoàng Đình Long
Chuyên viên
ThS
Hoàng Đình Long
206 Phạm Thanh phong
Chuyên viên
ĐH
Phạm Thanh phong
207 Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tuấn Anh
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
208 Tạ Quang Bình
Giám đốc
Giảng viên chính
Tiến sĩ
Tạ Quang Bình
209 Nguyễn Thị Huệ
Phó Giám đốc
Chuyên viên chính
Nguyễn Thị Huệ
210 Vũ Tuấn Hiệp
Chuyên viên Vũ Tuấn Hiệp
211 Đỗ Mạnh Tiến
Chuyên viên Đỗ Mạnh Tiến
212 Nguyễn Thị Hồng Thủy
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Thủy
213 Vũ Xuân Thủy
Giảng viên chính
Tiến sĩ
Vũ Xuân Thủy
Hội cựu chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đắc Cường
Chủ tịch hội Nguyễn Đắc Cường
2 Nguyễn Bình Minh
Phó Chủ tịch hội Nguyễn Bình Minh
3 Nguyễn Tấn Hà
Chi Hội trưởng Nguyễn Tấn Hà
4 Phạm Văn Thường
Chi Hội trưởng Phạm Văn Thường
, . : 60