Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
Email:danguy@vcu.edu.vn
Điện thoại:( 04) 3834 0687
Số fax:04.3764 3228
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Minh Thành
Bí thư Đảng ủy
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
2 Đinh Văn Sơn
Phó bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Bùi Xuân Nhàn
Phó bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng trường
PGS.TS
Bùi Xuân Nhàn
4 Nguyễn Văn Minh
Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
5 Phạm Thị Thu Thủy
Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
6 Nguyễn Hoàng Long
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Long
7 Nguyễn Thị Bích Loan
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
8 Nguyễn Thị Phương Liên
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Sau đại học
PGS.TS
Nguyễn Thị Phương Liên
9 Bùi Hữu Đức
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
10 Hà Văn Sự
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
11 Phạm Văn Thường
Đảng ủy viên
Chuyên viên
ThS
Phạm Văn Thường
12 Lê Thị Thanh Hải
Đảng ủy viên
Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
13 Phan Thị Thu Hoài
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
14 Nguyễn Hoàng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Đào tạo quốc tế
PGS.TS
Nguyễn Hoàng
15 Nguyễn Thành Hưng
Đảng ủy viên
Bí thư Đoàn Trường
ThS
Nguyễn Thành Hưng
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Văn Sơn

Email: dvson@tmu.edu.vn
Hiệu trưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
GS, TS
Đinh Văn Sơn
2 Đỗ Minh Thành

Email: dmthanh@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Bí thư Đảng ủy
PGS. TS
Đỗ Minh Thành
3 Nguyễn Hoàng Long

Email: nhlong@vcu.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS. TS
Nguyễn Hoàng Long
4 Nguyễn Thị Bích Loan

Email: bichloandhtm@vcu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS, TS
Nguyễn Thị Bích Loan
Hội đồng trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Xuân Nhàn
Chủ tịch Hội đồng trường
Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thương mại
PGS. TS
Bùi Xuân Nhàn
2 Đinh Văn Sơn
Thành viên
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Đỗ Minh Thành
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
4 Nguyễn Hoàng Long
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Long
5 Nguyễn Thị Bích Loan
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
6 Nguyễn Văn Minh
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn trường, Trường phòng Tổ chức nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
7 Nguyễn Thành Hưng
Thành viên
Bí thư Đoàn Trường
ThS
Nguyễn Thành Hưng
8 Cảnh Chí Dũng
Thành viên
Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
Cảnh Chí Dũng
9 Bùi Mạnh Nhị
Thành viên
Chánh văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
PGS.TS
Bùi Mạnh Nhị
10 Vũ Tiến Sơn
Thành viên
GĐ ngân hàng Agribank Tây Hồ
ThS
Vũ Tiến Sơn
11 Tô Ngọc Hưng
Thành viên
Nguyên GĐ Học viện ngân hàng
PGS.TS
Tô Ngọc Hưng
12 Doãn Kế Bộ
Thành viên
Trưởng khoa Thương mại quốc tế
PGS.TS
Doãn Kế Bộ
13 Phạm Thị Thu Thủy
Thành viên
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
14 Nguyễn Bá Minh
Thành viên
Trưởng bộ môn Toán kinh tế
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
15 Nguyễn Thu Quỳnh
Thư ký Hội đồng trường
Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Minh
2 Bùi Hữu Đức
Phó Chủ tịch Công đoàn Bùi Hữu Đức
3 Lê Thị Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ công đoàn Lê Thị Thanh Hải
4 Nguyễn Viết Thái
Ủy viên Thường vụ công đoàn Nguyễn Viết Thái
5 Lê Thị Kim Nhung
Ủy viên Thường vụ công đoàn Lê Thị Kim Nhung
Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Tổ chức Nhân sự
Email:tcns@tmu.edu.vn
1 Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng Nguyễn Văn Minh
2 Trần Thị Lý
Phó Trưởng phòng Trần Thị Lý
3 Nguyễn Thị Tình
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Tình
4 Chu Việt Cường
Chuyên viên Chu Việt Cường
5 Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Huệ
6 Bùi Thanh Hải
Chuyên viên Bùi Thanh Hải
7 Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên Nguyễn Thị Lan Anh
8 Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên Nguyễn Thị Hà
9 Nguyễn Khánh Tùng
Chuyên viên Nguyễn Khánh Tùng
Phòng Thanh tra
10 Nguyễn Văn Mến
Trưởng phòng Nguyễn Văn Mến
11 Đặng Thị Hoa
Phó Trưởng phòng Đặng Thị Hoa
12 Hoàng Thanh Tùng
Chuyên viên Hoàng Thanh Tùng
13 Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dung
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Ngọc
15 Võ Thị Thu Hiền
Chuyên viên Võ Thị Thu Hiền
Phòng Hành chính Tổng hợp
16 Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng Nguyễn Đức Nhuận
17 Nguyễn Thu Quỳnh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thu Quỳnh
18 Nguyễn Thu Phương
Chuyên viên Nguyễn Thu Phương
19 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
20 Trần Minh Đức
Chuyên viên Trần Minh Đức
21 Nguyễn Xuân Thành
Nhân viên Nguyễn Xuân Thành
22 Lương Khắc Luyện
Nhân viên Lương Khắc Luyện
23 Tô Thanh Sơn
Nhân viên Tô Thanh Sơn
Phòng Kế hoạch Tài chính
24 Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng phòng Phạm Thị Thu Thủy
25 Vũ Thanh Bình
Phó Trưởng phòng Vũ Thanh Bình
26 Đoàn Thị Thu Phương
Phó Trưởng phòng Đoàn Thị Thu Phương
27 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán viên chính Nguyễn Thị Thanh Thủy
28 Lê Thị Liên
Cán sự Lê Thị Liên
29 Nguyễn Thị Hằng
Kế toán viên Nguyễn Thị Hằng
30 Bùi Hồng Ngọc
Kế toán viên Bùi Hồng Ngọc
31 Nguyễn Thị Phương Dung
Kế toán viên Nguyễn Thị Phương Dung
32 Bùi Thanh Tùng
Kế toán viên Bùi Thanh Tùng
33 Phạm Thị Hằng
Kế toán viên Phạm Thị Hằng
Phòng Quản lý Đào tạo
34 Nguyễn Hóa
Trưởng phòng Nguyễn Hóa
35 Lê Thị Thanh Hải
Phó Trưởng phòng Lê Thị Thanh Hải
36 Ngô Thị Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng Ngô Thị Quỳnh Chi
37 Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Huệ
38 Hoàng Thùy Dương
Chuyên viên Hoàng Thùy Dương
39 Nguyễn Tiến Đạo
Chuyên viên Nguyễn Tiến Đạo
40 Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
41 Phan Lạc Khánh
Chuyên viên Phan Lạc Khánh
42 Hà Xuân Bình
Chuyên viên Hà Xuân Bình
43 Hồ Thị Thanh Bình
Chuyên viên Hồ Thị Thanh Bình
44 Nông Thị Hồng Anh
Chuyên viên Nông Thị Hồng Anh
45 Hà Thị Quỳnh Nga
Chuyên viên Hà Thị Quỳnh Nga
46 Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên Nguyễn Trung Hải
47 Vũ Mạnh Quyết
Chuyên viên Vũ Mạnh Quyết
48 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
49 Phạm Thị Nga
Chuyên viên Phạm Thị Nga
50 Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Phòng Công tác Sinh viên
51 Nguyễn Đắc Cường
Trưởng phòng Nguyễn Đắc Cường
52 Phạm Quang Hải
Phó Trưởng phòng Phạm Quang Hải
53 Lê Thị Bích Mai
Chuyên viên chính Lê Thị Bích Mai
54 Phạm Ngọc Phương
Chuyên viên Phạm Ngọc Phương
55 Vũ Thị Thu
Chuyên viên Vũ Thị Thu
56 Nguyễn Thị Đào
Chuyên viên Nguyễn Thị Đào
57 Ngô Quang Độ
Chuyên viên Ngô Quang Độ
58 Nguyễn Thùy Linh
Chuyên viên Nguyễn Thùy Linh
59 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Trang
60 Nguyễn Thị Thông
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thông
61 Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên Trần Thị Thu Thảo
62 Trần Thị Thoa
Chuyên viên Trần Thị Thoa
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
63 Nguyễn Viết Thái
PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Nguyễn Viết Thái
64 Trần Thanh Diễm
ThS Trần Thanh Diễm
65 Nguyễn Thị Hạnh
ThS Nguyễn Thị Hạnh
66 Nguyễn Thị Thu Hà
ThS Nguyễn Thị Thu Hà
67 Dương Nguyễn Thanh Thủy
ThS Dương Nguyễn Thanh Thủy
68 Nguyễn Tùng Lâm
ThS Nguyễn Tùng Lâm
69 Hoàng Hải Yến
CN Hoàng Hải Yến
70 Phạm Anh Thư
ThS Phạm Anh Thư
Phòng Quản lý Khoa học
71 Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Việt
72 Lê Tiến Đạt
Phó Trưởng phòng Lê Tiến Đạt
73 Nguyễn Minh Trang
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
74 Vũ Thị Mai Thanh
Chuyên viên Vũ Thị Mai Thanh
75 Đinh Thị Việt Hà
Chuyên viên Đinh Thị Việt Hà
Tạp chí Khoa học Thương mại
76 Nguyễn Bách Khoa
Tổng biên tập
GS.TS
Nguyễn Bách Khoa
77 Phạm Minh Đạt
Thư ký tòa soạn
TS
Phạm Minh Đạt
78 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trưởng ban trị sự
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
79 Bùi Thị Thu
Chuyên viên
ThS
Bùi Thị Thu
Bộ môn Giáo dục thể chất
80 Lương Phúc Thành
Trưởng bộ môn Lương Phúc Thành
81 Nguyễn Thị Linh
Phó Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Linh
82 Nguyễn Văn Khánh
Giảng viên Nguyễn Văn Khánh
83 Đinh Trà Giang
Giảng viên Đinh Trà Giang
84 Bùi Thăng Long
Giảng viên Bùi Thăng Long
85 Phan Thanh Hòa
Giảng viên Phan Thanh Hòa
86 Mai Ngọc Anh
Giảng viên Mai Ngọc Anh
87 Nguyễn Đức Tiến
Giảng viên Nguyễn Đức Tiến
88 Trần Đình Luyện
Giảng viên Trần Đình Luyện
89 Lê Thị Hà Ngọc
Chuyên viên Lê Thị Hà Ngọc
90 Đỗ Ngọc Điệp
Sĩ quan biệt phái Đỗ Ngọc Điệp
Bộ môn Toán
91 Nguyễn Bá Minh
Trưởng bộ môn Nguyễn Bá Minh
92 Trần Anh Tuấn
Giảng viên Trần Anh Tuấn
93 Nguyễn Thị Hiên
Giảng viên Nguyễn Thị Hiên
94 Lương Hương Ly
Giảng viên Lương Hương Ly
95 Vũ Trọng Nghĩa
Giảng viên Vũ Trọng Nghĩa
96 Hoàng Thị Thu Hà
Giảng viên Hoàng Thị Thu Hà
97 Mai Hải An
Giảng viên Mai Hải An
98 Vũ Thị Huyền Trang
Phó Trưởng bộ môn Vũ Thị Huyền Trang
99 Nguyễn Đức Minh
Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Minh
100 Phan Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn Phan Thanh Tùng
101 Nguyễn Sinh Bảy
Giảng viên Nguyễn Sinh Bảy
102 Vũ Thị Thu Hương
Giảng viên Vũ Thị Thu Hương
103 Lê Thị Thu Giang
Giảng viên Lê Thị Thu Giang
104 Lê Văn Tuấn
Giảng viên Lê Văn Tuấn
105 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên Nguyễn Thị Tuyết Mai
106 Lê Ngọc Cường
Giảng viên Lê Ngọc Cường
107 Trịnh Thị Hường
Giảng viên Trịnh Thị Hường
108 Đàm Thị Thu Trang
Giảng viên Đàm Thị Thu Trang
109 Ngô Duy Đô
Giảng viên Ngô Duy Đô
110 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Bộ môn Kinh tế học
111 Phạm Thị Tuệ
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thị Tuệ
112 Phan Thế Công
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phan Thế Công
113 Nguyễn Thị Thu Hiền
Giảng viên
TS
Nguyễn Thị Thu Hiền
Trạm Y tế
114 Nguyễn Thị Hưởng
Trạm trưởng Nguyễn Thị Hưởng
115 Lương Thị Dịu
Điều dưỡng Lương Thị Dịu
116 Nguyễn Thị Kim Thoa
Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Thoa
Khu nội trú sinh viên
117 Vũ Bá Hòa
Phó Trưởng ban phụ trách Vũ Bá Hòa
118 Đỗ Hữu Nhuận
Phó Trưởng ban Đỗ Hữu Nhuận
119 Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
120 Vũ Thị Huyền
Chuyên viên Vũ Thị Huyền
121 Nguyễn Thị Xuân Nga
Cán sự Nguyễn Thị Xuân Nga
122 Trương Thị Báu
Nhân viên Trương Thị Báu
123 Nguyễn Vũ Hưng
Nhân viên Nguyễn Vũ Hưng
124 Hoàng Đình Long
Chuyên viên Hoàng Đình Long
Hội cựu chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đắc Cường
Chủ tịch hội Nguyễn Đắc Cường
2 Nguyễn Bình Minh
Phó Chủ tịch hội Nguyễn Bình Minh
3 Đỗ Văn Hùng
Chi Hội trưởng Đỗ Văn Hùng
4 Nguyễn Tấn Hà
Chi Hội trưởng Nguyễn Tấn Hà
5 Phạm Văn Thường
Chi Hội trưởng Phạm Văn Thường
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Hưng
Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Hưng
2 Lê Đức Tố
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Lê Đức Tố
3 Phan Thu Trang
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Phan Thu Trang
4 Lê Ngọc Cường
Ủy viên thường vụ Lê Ngọc Cường
5 Khúc Đại Long
Ủy viên thường vụ Khúc Đại Long
6 Nguyễn Tùng Lâm
Ủy viên thường vụ Nguyễn Tùng Lâm
, . : 60