Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
Email:danguy@tmu.edu.vn
Điện thoại:( 04) 3834 0687
Số fax:04.3764 3228
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Hữu Đức

Email: buihuuduc@tmu.edu.vn
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng trường
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
2 Nguyễn Hoàng
Phó Bí thư
Hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng
3 Nguyễn Hoàng Việt

Email: nhviet@tmu.edu.vn
Ủy viên thường vụ
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
4 Hà Văn Sự
Ủy viên thường vụ
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
5 Phan Thị Thu Hoài
Ủy viên thường vụ
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
6 Lê Thị Thanh Hải
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Quản lý đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
7 Đỗ Minh Thành
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
8 Nguyễn Thành Hưng
Đảng ủy viên
Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán
TS
Nguyễn Thành Hưng
9 Phạm Thị Thu Thủy
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
10 Nguyễn Đức Nhuận
Đảng ủy viên
Trưởng phòng KT&ĐBCLGD
PGS.TS
Nguyễn Đức Nhuận
11 Nguyễn Viết Thái
Đảng ủy viên
Trưởng phòng ĐN&TT
PGS.TS
Nguyễn Viết Thái
12 Nguyễn Thị Minh Nhàn
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Quản trị nhân lực
PGS.TS
Nguyễn Thị Minh Nhàn
13 Vũ Văn Hùng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Lý luận chính trị
TS
Vũ Văn Hùng
14 Nguyễn Trần Hưng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử
Tiến sĩ
Nguyễn Trần Hưng
15 Mai Thanh Lan
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
PGS. TS
Mai Thanh Lan
Hội đồng trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Hữu Đức

Email: buihuuduc@tmu.edu.vn
Chủ tịch Hội đồng trường
Bí thư Đảng ủy
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
2 Nguyễn Hoàng
Thành viên
Hiệu trưởng
PGS. TS
Nguyễn Hoàng
3 Nguyễn Thị Bích Loan
Thành viên
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
4 Nguyễn Hoàng Việt
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
5 Cảnh Chí Dũng
Thành viên
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
TS
Cảnh Chí Dũng
6 Lê Thị Thanh Hải
Thành viên
Trường phòng Quản lý Đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
7 Phan Thị Thu Hoài
Thành viên
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
8 Mai Thanh Lan
Thành viên
Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
PGS.TS
Mai Thanh Lan
9 Nguyễn Viết Thái
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông
PGS.TS
Nguyễn Viết Thái
10 Nguyễn Đức Nhuận
Thành viên
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
PGS. TS
Nguyễn Đức Nhuận
11 Nguyễn Thu Quỳnh
Thành viên
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
12 Hà Văn Sự
Thành viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
13 Nguyễn Văn Hoàng Long
Thành viên
Sinh viên chính quy K55A5 Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí MInh
Nguyễn Văn Hoàng Long
14 Vũ Thuần
Thành viên
Trưởng phòng Quản trị
Ths
Vũ Thuần
15 Vũ Trọng Bình
Thành viên
Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
TS
Vũ Trọng Bình
16 Lương Minh Huân
Thành viên
Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
TS
Lương Minh Huân
17 Hoàng Ngọc Huấn
Thành viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam
TS
Hoàng Ngọc Huấn
18 Đinh Thị Lụa
Thành viên
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Ths
Đinh Thị Lụa
19 Nguyễn Thị Phượng
Thành viên
Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Ths
Nguyễn Thị Phượng
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng

Email: nguyenhoang@tmu.edu.vn
Hiệu trưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
PGS. TS
Nguyễn Hoàng
2 Đỗ Minh Thành

Email: dmthanh@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS. TS
Đỗ Minh Thành
3 Nguyễn Thị Bích Loan

Email: bichloandhtm@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp
PGS, TS
Nguyễn Thị Bích Loan
4 Nguyễn Hoàng Việt

Email: nhviet@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Ủy viên thường vụ
PGS. TS
Nguyễn Hoàng Việt
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Viết Thái
Chủ tịch công đoàn
PGS.TS
Nguyễn Viết Thái
2 Lê Thị Kim Nhung
Phó Chủ tịch Công đoàn
Trưởng ban Nữ công
PGS.TS
Lê Thị Kim Nhung
3 Lê Thị Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
4 Vũ Thị Thu Hương
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn
TS
Vũ Thị Thu Hương
5 Nguyễn Đắc Cường
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Văn thể
Th.S
Nguyễn Đắc Cường
6 Đặng Thị Hoa
Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đời sống
Th.S
Đặng Thị Hoa
7 Đoàn Thị Thu Phương
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Đoàn Thị Thu Phương
8 Lương Phúc Thành
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Lương Phúc Thành
9 Trần Thị Hải Vân
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Trần Thị Hải Vân
10 Vũ Thị Hồng Phương
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Vũ Thị Hồng Phương
11 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
12 Đỗ Công Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Đỗ Công Nguyên
13 Trần Thị Thoa
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Trần Thị Thoa
14 Nguyễn Quang Trung
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Nguyễn Quang Trung
15 Nguyễn Quỳnh Trang
Ủy viên Ban Chấp hành
Th.S
Nguyễn Quỳnh Trang
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thu Trang
Bí thư Đoàn Thanh niên
Giảng viên
TS
Phan Thu Trang
2 Lê Ngọc Cường
Phó Bí thư
ThS
Lê Ngọc Cường
3 Khúc Đại Long
Phó Bí thư
TS
Khúc Đại Long
4 Nguyễn Tùng Lâm
Ủy viên thường vụ
ThS
Nguyễn Tùng Lâm
5 Nguyễn Hoàng Nam
Ủy viên thường vụ
ThS
Nguyễn Hoàng Nam
6 Mai Ngọc Anh
Ủy viên thường vụ
ThS
Mai Ngọc Anh
7 Ngô Ngân Hà
Ủy viên thường vụ
ThS
Ngô Ngân Hà
Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Tổ chức Nhân sự
Email:tcns@tmu.edu.vn
1 Mai Thanh Lan
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Mai Thanh Lan
2 Lã Tiến Dũng
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
TS
Lã Tiến Dũng
3 Chu Việt Cường
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
Tiến sĩ
Chu Việt Cường
4 Bùi Thanh Hải
Chuyên viên Bùi Thanh Hải
5 Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Lan Anh
6 Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên Nguyễn Thị Hà
7 Nguyễn Khánh Tùng
Chuyên viên Nguyễn Khánh Tùng
8 Nguyễn Thu Huyền
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thu Huyền
Phòng Pháp chế và Thanh tra
9 Nguyễn Thị Tình
Trưởng phòng
GVC
TS
Nguyễn Thị Tình
10 Đặng Thị Hoa
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Đặng Thị Hoa
11 Tạ Thị Mai Hương
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Tạ Thị Mai Hương
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Bích Ngọc
13 Võ Thị Thu Hiền
Chuyên viên
ĐH
Võ Thị Thu Hiền
14 Phương Thanh Thanh
Chuyên viên
ThS
Phương Thanh Thanh
15 Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thùy Dung
16 Đoàn Mạnh Sơn
Chuyên viên chính
ThS
Đoàn Mạnh Sơn
Phòng Hành chính Tổng hợp
17 Nguyễn Thu Quỳnh
Trưởng phòng
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
18 Hoàng Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng
ThS
Hoàng Thanh Tùng
19 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên
ĐH
Đỗ Thị Mai
20 Trần Minh Đức
Chuyên viên
ThS
Trần Minh Đức
21 Nguyễn Xuân Thành
Nhân viên Nguyễn Xuân Thành
22 Lương Khắc Luyện
Nhân viên Lương Khắc Luyện
23 Tô Thanh Sơn
Nhân viên Tô Thanh Sơn
24 Nguyễn Thị Huế
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Huế
25 Vũ Thị Huyền
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Huyền
26 Nguyễn Thu Phương
Chuyên viên Nguyễn Thu Phương
Phòng Kế hoạch Tài chính
27 Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng phòng
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
28 Vũ Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
ThS
Vũ Thanh Bình
29 Đoàn Thị Thu Phương
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Đoàn Thị Thu Phương
30 Nguyễn Thị Hằng
Kế toán viên
ThS
Nguyễn Thị Hằng
31 Bùi Hồng Ngọc
Kế toán viên
ThS
Bùi Hồng Ngọc
32 Nguyễn Thị Phương Dung
Kế toán viên
ThS
Nguyễn Thị Phương Dung
33 Bùi Thanh Tùng
Kế toán viên
ThS
Bùi Thanh Tùng
34 Phạm Thị Hằng
Kế toán viên
ĐH
Phạm Thị Hằng
35 Nguyễn Thị Thu Vân
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Vân
36 Phan Thu Phương
Kế toán viên
ĐH
Phan Thu Phương
Phòng Quản lý Đào tạo
37 Lê Thị Thanh Hải
Trưởng phòng
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
38 Ngô Thị Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Ngô Thị Quỳnh Chi
39 Nguyễn Thị Huệ
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Nguyễn Thị Huệ
40 Trần Ngọc Sinh
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Trần Ngọc Sinh
41 Hoàng Thùy Dương
Chuyên viên chính Hoàng Thùy Dương
42 Nguyễn Tiến Đạo
Chuyên viên chính Nguyễn Tiến Đạo
43 Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
44 Phan Lạc Khánh
Chuyên viên Phan Lạc Khánh
45 Hà Xuân Bình
Chuyên viên Hà Xuân Bình
46 Hồ Thị Thanh Bình
Chuyên viên Hồ Thị Thanh Bình
47 Nông Thị Hồng Anh
Chuyên viên Nông Thị Hồng Anh
48 Vũ Mạnh Quyết
Chuyên viên Vũ Mạnh Quyết
49 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
50 Phạm Thị Nga
Chuyên viên Phạm Thị Nga
51 Lê Đình Thành
Chuyên viên Lê Đình Thành
52 Nguyễn Nhật Minh
Chuyên viên Nguyễn Nhật Minh
53 Nguyễn Thị Hồng Chiêm
Chuyên viên chính
ThS
Nguyễn Thị Hồng Chiêm
54 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giảng viên chính
ThS
Nguyễn Thị Thanh Huyền
55 Trần Thị Hoàn
Chuyên viên
ThS
Trần Thị Hoàn
56 Vũ Thị Nhung
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Nhung
Phòng Công tác Sinh viên
57 Nguyễn Đắc Cường
Trưởng phòng
Giảng viên chính
Nguyễn Đắc Cường
58 Phạm Quang Hải
Phó Trưởng phòng
ThS
Phạm Quang Hải
59 Phạm Ngọc Phương
Chuyên viên Phạm Ngọc Phương
60 Vũ Thị Thu
Chuyên viên Vũ Thị Thu
61 Nguyễn Thị Đào
Chuyên viên Nguyễn Thị Đào
62 Ngô Quang Độ
Chuyên viên Ngô Quang Độ
63 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Trang
64 Nguyễn Thị Thông
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thông
65 Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên Trần Thị Thu Thảo
66 Trần Thị Thoa
Chuyên viên Trần Thị Thoa
67 Nguyễn Việt Dũng
Chuyên viên Nguyễn Việt Dũng
68 Tăng Quang Minh
Chuyên viên Tăng Quang Minh
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Email:dntt@tmu.edu.vn
69 Nguyễn Viết Thái
PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Nguyễn Viết Thái
70 Phan Đình Quyết
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ
Phan Đình Quyết
71 Đinh Phương Anh
Phó Trưởng phòng Đinh Phương Anh
72 Trần Thanh Diễm
Chuyên viên
ThS
Trần Thanh Diễm
73 Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Hạnh
74 Nguyễn Tùng Lâm
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Tùng Lâm
75 Phạm Anh Thư
Chuyên viên
ThS
Phạm Anh Thư
76 Hoàng Hải Yến
Chuyên viên
Cử nhân
Hoàng Hải Yến
77 Nguyễn Hùng Dương
Chuyên viên
Cử nhân
Nguyễn Hùng Dương
78 Dương Nguyễn Thanh Thủy
Chuyên viên Dương Nguyễn Thanh Thủy
79 Phạm Vũ Vân Anh
Chuyên viên
Thạc sĩ
Phạm Vũ Vân Anh
80 Nguyễn Xuân Hưng
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Xuân Hưng
81 Nguyễn Thị Tú Uyên
Chuyên viên Nguyễn Thị Tú Uyên
Phòng Quản lý Khoa học
82 Trần Thị Bích Hằng
Trưởng phòng Trần Thị Bích Hằng
83 Trần Việt Thảo
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
TS
Trần Việt Thảo
84 Đinh Thị Việt Hà
Chuyên viên Đinh Thị Việt Hà
85 Nguyễn Minh Trang
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
86 Vũ Thị Mai Thanh
Chuyên viên Vũ Thị Mai Thanh
87 Nguyễn Quyết
Chuyên viên chính Nguyễn Quyết
Phòng Quản trị cơ sở vật chất
88 Vũ Thuần
Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Vũ Thuần
89 Đinh Thế Thủy
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Đinh Thế Thủy
90 Nguyễn Tấn Hà
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tấn Hà
91 Tạ Quang Nguyên
Chuyên viên
ĐH
Tạ Quang Nguyên
92 Trương Văn Đạo
Chuyên viên
ThS
Trương Văn Đạo
93 Nguyễn Văn Hài
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Văn Hài
94 Nguyễn Quyết Thắng
Nhân viên Nguyễn Quyết Thắng
95 Đinh Quang Thản
Nhân viên Đinh Quang Thản
96 Lê Văn Sơn
Cán sự Lê Văn Sơn
97 Nguyễn Thị Thắng
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Thắng
98 Vũ Thị Bích Phương
Chuyên viên
ĐH
Vũ Thị Bích Phương
99 Trần Hữu Việt
Chuyên viên
ĐH
Trần Hữu Việt
100 Trương Ngọc Tú
Nhân viên Trương Ngọc Tú
101 Đinh Thế Anh
Nhân viên Đinh Thế Anh
102 Phạm Thu Hà
Chuyên viên
ThS
Phạm Thu Hà
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
103 Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Đức Nhuận
104 Đào Thị Thu Hải
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ĐH
Đào Thị Thu Hải
105 Vũ Thị Hồng Hạnh
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Hồng Hạnh
106 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
ĐH
Lại Thị Tuyết Mai
107 Đặng Thị Hải Hằng
Chuyên viên
ThS
Đặng Thị Hải Hằng
108 Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hương
109 Trần Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên
ThS
Trần Thị Quỳnh Hoa
110 Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Ngọc Bảo
111 Phạm Thị Thanh Bình
Chuyên viên
ThS
Phạm Thị Thanh Bình
112 Lê Thị Diễn Hải
Chuyên viên
ThS
Lê Thị Diễn Hải
113 Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thùy Dương
114 Đoàn Ngọc Phước
Chuyên viên
ĐH
Đoàn Ngọc Phước
115 Trần Thị Thủy
Chuyên viên
ĐH
Trần Thị Thủy
116 Đào Việt Anh
Chuyên viên
ĐH
Đào Việt Anh
117 Mai Lan Phương
Chuyên viên
ĐH
Mai Lan Phương
118 Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hoài Thu
119 Hoàng Anh
Chuyên viên Hoàng Anh
120 Lê Thị Hà Ngọc
Chuyên viên Lê Thị Hà Ngọc
121 Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên Nguyễn Trung Hải
122 Phạm Thanh Phong
Chuyên viên
ThS
Phạm Thanh Phong
123 Nguyễn Thị Phương Thảo
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Phương Thảo
124 Nguyễn Trọng Nhân
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Trọng Nhân
Tạp chí Khoa học Thương mại
125 Đinh Văn Sơn
Tổng biên tập
GS.TS
Đinh Văn Sơn
126 Phạm Minh Đạt
Thư ký tòa soạn
TS
Phạm Minh Đạt
127 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trưởng ban trị sự
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
128 Bùi Thị Thu
Chuyên viên
ThS
Bùi Thị Thu
Bộ môn Giáo dục thể chất
129 Lương Phúc Thành
Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
ThS
Lương Phúc Thành
130 Nguyễn Thị Linh
Phó Trưởng bộ môn
ThS
Nguyễn Thị Linh
131 Đinh Trà Giang
Giảng viên
ThS
Đinh Trà Giang
132 Bùi Thăng Long
Giảng viên
ThS
Bùi Thăng Long
133 Phan Thanh Hòa
Giảng viên
ThS
Phan Thanh Hòa
134 Mai Ngọc Anh
Giảng viên
ThS
Mai Ngọc Anh
135 Nguyễn Đức Tiến
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Tiến
136 Trần Đình Luyện
Giảng viên
ThS
Trần Đình Luyện
137 Đỗ Ngọc Điệp
Sĩ quan biệt phái Đỗ Ngọc Điệp
138 Nguyễn Văn Sơn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Văn Sơn
139 Kim Xuân Trường
Giảng viên
ThS
Kim Xuân Trường
Bộ môn Toán
140 Nguyễn Bá Minh
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
141 Nguyễn Đức Minh
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Minh
142 Phan Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phan Thanh Tùng
143 Hoàng Thị Thu Hà
Giảng viên
ThS
Hoàng Thị Thu Hà
144 Mai Hải An
Giảng viên
ThS
Mai Hải An
145 Vũ Thị Huyền Trang
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Huyền Trang
146 Trần Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Trần Anh Tuấn
147 Nguyễn Thị Hiên
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Hiên
148 Vũ Thị Thu Hương
Giảng viên chính
TS
Vũ Thị Thu Hương
149 Lê Thị Thu Giang
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu Giang
150 Lê Văn Tuấn
Giảng viên
ThS
Lê Văn Tuấn
151 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên
TS
Nguyễn Thị Tuyết Mai
152 Lê Ngọc Cường
Giảng viên
ThS
Lê Ngọc Cường
153 Trịnh Thị Hường
Giảng viên
TS
Trịnh Thị Hường
154 Đàm Thị Thu Trang
Giảng viên
ThS
Đàm Thị Thu Trang
155 Ngô Duy Đô
Giảng viên
ThS
Ngô Duy Đô
156 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Bộ môn Kinh tế học
157 Phan Thế Công
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phan Thế Công
158 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Thu Hiền
159 Phạm Thị Tuệ
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thị Tuệ
160 Lê Mai Trang
Giảng viên
TS
Lê Mai Trang
161 Vũ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
TS
Vũ Thị Thanh Huyền
162 Hoàng Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Hoàng Anh Tuấn
163 Vũ Ngọc Tú
Giảng viên
ThS
Vũ Ngọc Tú
164 Hà Thị Cẩm Vân
Giảng viên
ThS
Hà Thị Cẩm Vân
165 Trần Kim Anh
Giảng viên
ThS
Trần Kim Anh
166 Nguyễn Minh Quang
Giảng viên
ThS
Nguyễn Minh Quang
167 Ngô Hải Thanh
Giảng viên
ThS
Ngô Hải Thanh
168 Đỗ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
ThS
Đỗ Thị Thanh Huyền
169 Đặng Thị Thanh Bình
Giảng viên
ThS
Đặng Thị Thanh Bình
170 Ninh Thị Hoàng Lan
Giảng viên
ThS
Ninh Thị Hoàng Lan
171 Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giảng viên
ThS
Nguyễn Ngọc Quỳnh
172 Hồ Thị Mai Sương
Giảng viên
ThS
Hồ Thị Mai Sương
173 Lương Nguyệt Ánh
Giảng viên
ThS
Lương Nguyệt Ánh
174 Nguyễn Thị Lệ
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Lệ
175 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
176 Lê Tiến Đạt
Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Lê Tiến Đạt
177 Phạm Thị Minh Uyên
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phạm Thị Minh Uyên
178 Nguyễn Nguyệt Nga
Giảng viên
ThS
Nguyễn Nguyệt Nga
179 Nguyễn Đắc Thành
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đắc Thành
180 Lê Thị Thu
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu
181 Vũ Thị Thùy Linh
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Thùy Linh
182 Vũ Trọng Nghĩa
Giảng viên
ĐH
Vũ Trọng Nghĩa
Trung tâm Thông tin Thư viện
183 Nguyễn Thị Thu Điệp
Giám đốc
Thư viện viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Điệp
184 Hoàng Thị Bích Thủy
Phó Giám đốc
ThS
Hoàng Thị Bích Thủy
185 Vũ Thị Liên
Thư viện viên
ĐH
Vũ Thị Liên
186 Trần Thị Mỹ
Thư viện viên chính
ĐH
Trần Thị Mỹ
187 Vũ Ngọc Minh
Thư viện viên
ThS
Vũ Ngọc Minh
188 Nguyễn Thị Phương Lan
Thư viện viên
ĐH
Nguyễn Thị Phương Lan
189 Lê Thị Hảo
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hảo
190 Lê Thị Huệ
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Huệ
191 Trần Thị Nga
Thư viện viên
ĐH
Trần Thị Nga
192 Hoàng Thị Bão
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bão
193 Dương Phúc Sơn
Thư viện viên
ĐH
Dương Phúc Sơn
194 Lê Thị Hiệu
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hiệu
195 Phạm Bảo Ninh
Cán sự
TC
Phạm Bảo Ninh
Trung tâm Công nghệ Thông tin
196 Hoàng Ngọc Cảnh
Giám đốc
Giảng viên chính
ThS
Hoàng Ngọc Cảnh
197 Trần Lê Kim Danh
Phó Giám đốc
Giảng viên chính
ThS
Trần Lê Kim Danh
198 Đặng Quốc Hữu
Giảng viên
ThS
Đặng Quốc Hữu
199 Đỗ Mạnh Hà
Chuyên viên
ThS
Đỗ Mạnh Hà
200 Vũ Quang Huy
Giảng viên chính
ThS
Vũ Quang Huy
201 Phạm Mạnh Hà
Chuyên viên
ĐH
Phạm Mạnh Hà
202 Hà Thị Cẩm Phương
Chuyên viên
ĐH
Hà Thị Cẩm Phương
203 Vũ Minh Ngọc
Chuyên viên
ThS
Vũ Minh Ngọc
Trạm Y tế
204 Nguyễn Thị Hưởng
Trạm trưởng
ThS
Nguyễn Thị Hưởng
205 Lương Thị Dịu
Điều dưỡng
ĐH
Lương Thị Dịu
206 Nguyễn Thị Kim Thoa
Bác sỹ
ĐH
Nguyễn Thị Kim Thoa
207 Nguyễn Lương Sỹ
Y Sỹ Nguyễn Lương Sỹ
Khu nội trú sinh viên
208 Đỗ Hữu Nhuận
Trưởng ban
ThS
Đỗ Hữu Nhuận
209 Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Anh Tuấn
210 Nguyễn Thị Xuân Nga
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Xuân Nga
211 Trương Thị Báu
Nhân viên Trương Thị Báu
212 Nguyễn Vũ Hưng
Nhân viên Nguyễn Vũ Hưng
213 Hoàng Đình Long
Chuyên viên
ThS
Hoàng Đình Long
214 Phạm Thanh phong
Chuyên viên
ĐH
Phạm Thanh phong
215 Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tuấn Anh
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
216 Tạ Quang Bình
Giám đốc
Giảng viên chính
Tiến sĩ
Tạ Quang Bình
217 Nguyễn Thị Huệ
Phó Giám đốc
Chuyên viên chính
Nguyễn Thị Huệ
218 Vũ Tuấn Hiệp
Chuyên viên Vũ Tuấn Hiệp
219 Đỗ Mạnh Tiến
Chuyên viên Đỗ Mạnh Tiến
220 Nguyễn Thị Hồng Thủy
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Thủy
221 Vũ Xuân Thủy
Giảng viên chính
Tiến sĩ
Vũ Xuân Thủy
Hội cựu chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đắc Cường
Chủ tịch hội Nguyễn Đắc Cường
2 Nguyễn Bình Minh
Phó Chủ tịch hội Nguyễn Bình Minh
3 Nguyễn Tấn Hà
Chi Hội trưởng Nguyễn Tấn Hà
4 Phạm Văn Thường
Chi Hội trưởng Phạm Văn Thường
, . : 60