Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
Email:danguy@vcu.edu.vn
Điện thoại:( 04) 3834 0687
Số fax:04.3764 3228
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Minh Thành
Bí thư Đảng ủy
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
2 Đinh Văn Sơn
Phó bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Bùi Xuân Nhàn
Phó bí thư Đảng ủy
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Bùi Xuân Nhàn
4 Nguyễn Văn Minh
Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
5 Phạm Thị Thu Thủy
Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
6 Nguyễn Hoàng Long
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Long
7 Nguyễn Thị Bích Loan
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
8 Nguyễn Thị Phương Liên
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Sau đại học
PGS.TS
Nguyễn Thị Phương Liên
9 Bùi Hữu Đức
Đảng ủy viên
Chủ tịch Hội đồng trường
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
10 Hà Văn Sự
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
11 Phạm Văn Thường
Đảng ủy viên
Giám đốc Cơ sở Hà Nam
ThS
Phạm Văn Thường
12 Lê Thị Thanh Hải
Đảng ủy viên
Trưởng phòng Quản lý đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
13 Phan Thị Thu Hoài
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
14 Nguyễn Hoàng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Đào tạo quốc tế
PGS.TS
Nguyễn Hoàng
15 Nguyễn Thành Hưng
Đảng ủy viên
Bí thư Đoàn Trường
ThS
Nguyễn Thành Hưng
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Văn Sơn

Email: dvson@tmu.edu.vn
Hiệu trưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
GS, TS
Đinh Văn Sơn
2 Đỗ Minh Thành

Email: dmthanh@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Bí thư Đảng ủy
PGS. TS
Đỗ Minh Thành
3 Nguyễn Hoàng Long

Email: nhlong@vcu.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS. TS
Nguyễn Hoàng Long
4 Nguyễn Thị Bích Loan

Email: bichloandhtm@vcu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS, TS
Nguyễn Thị Bích Loan
Hội đồng trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Hữu Đức
Chủ tịch Hội đồng trường
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
2 Đinh Văn Sơn
Thành viên
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Đỗ Minh Thành
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
4 Nguyễn Hoàng Long
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Long
5 Nguyễn Thị Bích Loan
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
6 Nguyễn Văn Minh
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn trường, Trường phòng Tổ chức nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
7 Nguyễn Thành Hưng
Thành viên
Bí thư Đoàn Trường
ThS
Nguyễn Thành Hưng
8 Bùi Xuân Nhàn
Thành viên
Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thương mại
PGS. TS
Bùi Xuân Nhàn
9 Bùi Mạnh Nhị
Thành viên
Chánh văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
PGS.TS
Bùi Mạnh Nhị
10 Vũ Tiến Sơn
Thành viên
GĐ ngân hàng Agribank Tây Hồ
ThS
Vũ Tiến Sơn
11 Tô Ngọc Hưng
Thành viên
Nguyên GĐ Học viện ngân hàng
PGS.TS
Tô Ngọc Hưng
12 Doãn Kế Bôn
Thành viên
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Doãn Kế Bôn
13 Phạm Thị Thu Thủy
Thành viên
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
14 Nguyễn Bá Minh
Thành viên
Trưởng bộ môn Toán kinh tế
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
15 Nguyễn Thu Quỳnh
Thư ký Hội đồng trường
Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
16 Cảnh Chí Dũng
Thành viên
Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
Cảnh Chí Dũng
17 Nguyễn Hoàng
Thành viên
Trưởng khoa Đào tạo quốc tế
PGS.TS
Nguyễn Hoàng
18 Hà Văn Sự
Thành viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
19 Hoàng Ngọc Huấn
Thành viên
Bí thư Đảng bộ VTVcab/Chủ tịch VTVcab
Tiến sĩ
Hoàng Ngọc Huấn
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Minh
2 Lê Thị Kim Nhung
Phó Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Kim Nhung
3 Lê Thị Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ công đoàn Lê Thị Thanh Hải
4 Nguyễn Viết Thái
Ủy viên Thường vụ công đoàn Nguyễn Viết Thái
5 Vũ Thị Thu Hương
Ủy viên Thường vụ công đoàn Vũ Thị Thu Hương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Hưng
Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Hưng
2 Lê Đức Tố
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Lê Đức Tố
3 Phan Thu Trang
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Phan Thu Trang
4 Lê Ngọc Cường
Ủy viên thường vụ Lê Ngọc Cường
5 Khúc Đại Long
Ủy viên thường vụ Khúc Đại Long
6 Nguyễn Tùng Lâm
Ủy viên thường vụ Nguyễn Tùng Lâm
Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Tổ chức Nhân sự
Email:tcns@tmu.edu.vn
1 Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
2 Nguyễn Thị Tình
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Tình
3 Chu Việt Cường
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
Thạc sĩ
Chu Việt Cường
4 Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Huệ
5 Bùi Thanh Hải
Chuyên viên Bùi Thanh Hải
6 Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên Nguyễn Thị Lan Anh
7 Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên Nguyễn Thị Hà
8 Nguyễn Khánh Tùng
Chuyên viên Nguyễn Khánh Tùng
9 Nguyễn Thu Huyền
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thu Huyền
Phòng Thanh tra
10 Nguyễn Văn Mến
Trưởng phòng
ThS
Nguyễn Văn Mến
11 Đặng Thị Hoa
Phó Trưởng phòng
ThS
Đặng Thị Hoa
12 Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Thùy Dung
13 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
14 Võ Thị Thu Hiền
Chuyên viên
ĐH
Võ Thị Thu Hiền
15 Phương Thanh Thanh
Chuyên viên
ThS
Phương Thanh Thanh
Phòng Hành chính Tổng hợp
16 Nguyễn Thu Quỳnh
Trưởng phòng
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
17 Hoàng Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng
ThS
Hoàng Thanh Tùng
18 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên
ĐH
Đỗ Thị Mai
19 Trần Minh Đức
Chuyên viên
ThS
Trần Minh Đức
20 Nguyễn Xuân Thành
Nhân viên Nguyễn Xuân Thành
21 Lương Khắc Luyện
Nhân viên Lương Khắc Luyện
22 Tô Thanh Sơn
Nhân viên Tô Thanh Sơn
23 Nguyễn Thị Huế
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Huế
24 Vũ Thị Huyền
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Huyền
25 Nguyễn Thu Phương
Chuyên viên Nguyễn Thu Phương
Phòng Kế hoạch Tài chính
26 Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng phòng
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
27 Vũ Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
ThS
Vũ Thanh Bình
28 Đoàn Thị Thu Phương
Phó Trưởng phòng
ThS
Đoàn Thị Thu Phương
29 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán viên chính Nguyễn Thị Thanh Thủy
30 Nguyễn Thị Hằng
Kế toán viên Nguyễn Thị Hằng
31 Bùi Hồng Ngọc
Kế toán viên Bùi Hồng Ngọc
32 Nguyễn Thị Phương Dung
Kế toán viên Nguyễn Thị Phương Dung
33 Bùi Thanh Tùng
Kế toán viên Bùi Thanh Tùng
34 Phạm Thị Hằng
Kế toán viên Phạm Thị Hằng
35 Nguyễn Thị Thu Vân
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Vân
Phòng Quản lý Đào tạo
36 Lê Thị Thanh Hải
Trưởng phòng
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
37 Ngô Thị Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng
ThS
Ngô Thị Quỳnh Chi
38 Nguyễn Thị Huệ
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Nguyễn Thị Huệ
39 Hoàng Thùy Dương
Chuyên viên chính Hoàng Thùy Dương
40 Nguyễn Tiến Đạo
Chuyên viên chính Nguyễn Tiến Đạo
41 Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
42 Phan Lạc Khánh
Chuyên viên Phan Lạc Khánh
43 Hà Xuân Bình
Chuyên viên Hà Xuân Bình
44 Hồ Thị Thanh Bình
Chuyên viên Hồ Thị Thanh Bình
45 Nông Thị Hồng Anh
Chuyên viên Nông Thị Hồng Anh
46 Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên Nguyễn Trung Hải
47 Vũ Mạnh Quyết
Chuyên viên Vũ Mạnh Quyết
48 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
49 Phạm Thị Nga
Chuyên viên Phạm Thị Nga
50 Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Khánh Linh
51 Nguyễn Nhật Minh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Nhật Minh
52 Lê Đình Thành
Chuyên viên
ĐH
Lê Đình Thành
Phòng Công tác Sinh viên
53 Nguyễn Đắc Cường
Trưởng phòng
Giảng viên chính
Nguyễn Đắc Cường
54 Phạm Quang Hải
Phó Trưởng phòng
ThS
Phạm Quang Hải
55 Phạm Ngọc Phương
Chuyên viên Phạm Ngọc Phương
56 Vũ Thị Thu
Chuyên viên Vũ Thị Thu
57 Nguyễn Thị Đào
Chuyên viên Nguyễn Thị Đào
58 Ngô Quang Độ
Chuyên viên Ngô Quang Độ
59 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Trang
60 Nguyễn Thị Thông
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thông
61 Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên Trần Thị Thu Thảo
62 Trần Thị Thoa
Chuyên viên Trần Thị Thoa
63 Nguyễn Việt Dũng
Chuyên viên Nguyễn Việt Dũng
64 Tăng Quang Minh
Chuyên viên Tăng Quang Minh
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
65 Nguyễn Viết Thái
PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Nguyễn Viết Thái
66 Đào Thế Sơn
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
ThS
Đào Thế Sơn
67 Trần Thanh Diễm
Chuyên viên
ThS
Trần Thanh Diễm
68 Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Hạnh
69 Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hà
70 Nguyễn Tùng Lâm
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Tùng Lâm
71 Hoàng Hải Yến
Chuyên viên
ĐH
Hoàng Hải Yến
72 Phạm Anh Thư
Chuyên viên
ThS
Phạm Anh Thư
73 Dương Nguyễn Thanh Thủy
Chuyên viên
ThS
Dương Nguyễn Thanh Thủy
Phòng Quản lý Khoa học
74 Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
75 Trần Việt Thảo
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
TS
Trần Việt Thảo
76 Nguyễn Minh Trang
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
77 Vũ Thị Mai Thanh
Chuyên viên Vũ Thị Mai Thanh
78 Đinh Thị Việt Hà
Chuyên viên Đinh Thị Việt Hà
Phòng Quản trị
79 Lê Hữu Châu
Trưởng phòng
Giảng viên
CN
Lê Hữu Châu
80 Nguyễn Tấn Hà
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tấn Hà
81 Đinh Thế Thủy
Phó Trưởng phòng
Cán sự
ĐH
Đinh Thế Thủy
82 Vũ Thuần
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ThS
Vũ Thuần
83 Tạ Quang Nguyên
Chuyên viên
ĐH
Tạ Quang Nguyên
84 Trương Văn Đạo
Chuyên viên
ThS
Trương Văn Đạo
85 Nguyễn Văn Hài
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Văn Hài
86 Nguyễn Quyết Thắng
Nhân viên Nguyễn Quyết Thắng
87 Đinh Quang Thản
Nhân viên Đinh Quang Thản
88 Lê Văn Sơn
Cán sự Lê Văn Sơn
89 Nguyễn Thị Thắng
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Thắng
90 Vũ Thị Bích Phương
Chuyên viên
ĐH
Vũ Thị Bích Phương
91 Trần Hữu Việt
Chuyên viên
ĐH
Trần Hữu Việt
92 Trương Ngọc Tú
Nhân viên Trương Ngọc Tú
93 Đinh Thế Anh
Nhân viên Đinh Thế Anh
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
94 Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Đức Nhuận
95 Bùi Đức Dũng
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
ThS
Bùi Đức Dũng
96 Đào Thị Thu Hải
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ĐH
Đào Thị Thu Hải
97 Nguyễn Hữu Thanh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hữu Thanh
98 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
ĐH
Lại Thị Tuyết Mai
99 Đặng Thị Hải Hằng
Chuyên viên
ThS
Đặng Thị Hải Hằng
100 Vũ Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Hồng Hạnh
101 Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hương
102 Trần Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên
ThS
Trần Thị Quỳnh Hoa
103 Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Ngọc Bảo
104 Phạm Thị Thanh Bình
Chuyên viên
ThS
Phạm Thị Thanh Bình
105 Lê Thị Diễn Hải
Chuyên viên
ThS
Lê Thị Diễn Hải
106 Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thùy Dương
107 Đoàn Ngọc Phước
Chuyên viên
ĐH
Đoàn Ngọc Phước
108 Trần Thị Thủy
Chuyên viên
ĐH
Trần Thị Thủy
109 Đào Việt Anh
Chuyên viên
ĐH
Đào Việt Anh
110 Mai Lan Phương
Chuyên viên
ĐH
Mai Lan Phương
111 Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hoài Thu
Tạp chí Khoa học Thương mại
112 Nguyễn Bách Khoa
Tổng biên tập
GS.TS
Nguyễn Bách Khoa
113 Phạm Minh Đạt
Thư ký tòa soạn
TS
Phạm Minh Đạt
114 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trưởng ban trị sự
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
115 Bùi Thị Thu
Chuyên viên
ThS
Bùi Thị Thu
Bộ môn Giáo dục thể chất
116 Lương Phúc Thành
Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
ThS
Lương Phúc Thành
117 Nguyễn Thị Linh
Phó Trưởng bộ môn
ThS
Nguyễn Thị Linh
118 Đinh Trà Giang
Giảng viên
ThS
Đinh Trà Giang
119 Bùi Thăng Long
Giảng viên
ThS
Bùi Thăng Long
120 Phan Thanh Hòa
Giảng viên
ThS
Phan Thanh Hòa
121 Mai Ngọc Anh
Giảng viên
ThS
Mai Ngọc Anh
122 Nguyễn Đức Tiến
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Tiến
123 Trần Đình Luyện
Giảng viên
ThS
Trần Đình Luyện
124 Đỗ Ngọc Điệp
Sĩ quan biệt phái Đỗ Ngọc Điệp
125 Nguyễn Văn Sơn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Văn Sơn
126 Kim Xuân Trường
Giảng viên
ThS
Kim Xuân Trường
Bộ môn Toán
127 Nguyễn Bá Minh
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
128 Nguyễn Đức Minh
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Minh
129 Phan Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phan Thanh Tùng
130 Lương Hương Ly
Giảng viên
ThS
Lương Hương Ly
131 Hoàng Thị Thu Hà
Giảng viên
ThS
Hoàng Thị Thu Hà
132 Mai Hải An
Giảng viên
ThS
Mai Hải An
133 Vũ Thị Huyền Trang
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Huyền Trang
134 Trần Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Trần Anh Tuấn
135 Nguyễn Thị Hiên
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Hiên
136 Nguyễn Sinh Bảy
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Sinh Bảy
137 Vũ Thị Thu Hương
Giảng viên chính
TS
Vũ Thị Thu Hương
138 Lê Thị Thu Giang
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu Giang
139 Lê Văn Tuấn
Giảng viên
ThS
Lê Văn Tuấn
140 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên
TS
Nguyễn Thị Tuyết Mai
141 Lê Ngọc Cường
Giảng viên
ThS
Lê Ngọc Cường
142 Trịnh Thị Hường
Giảng viên
TS
Trịnh Thị Hường
143 Đàm Thị Thu Trang
Giảng viên
ThS
Đàm Thị Thu Trang
144 Ngô Duy Đô
Giảng viên
ThS
Ngô Duy Đô
145 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Bộ môn Kinh tế học
146 Phan Thế Công
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phan Thế Công
147 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Thu Hiền
148 Phạm Thị Tuệ
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thị Tuệ
149 Lê Mai Trang
Giảng viên
TS
Lê Mai Trang
150 Vũ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
TS
Vũ Thị Thanh Huyền
151 Hoàng Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Hoàng Anh Tuấn
152 Vũ Ngọc Tú
Giảng viên
ThS
Vũ Ngọc Tú
153 Hà Thị Cẩm Vân
Giảng viên
ThS
Hà Thị Cẩm Vân
154 Trần Kim Anh
Giảng viên
ThS
Trần Kim Anh
155 Nguyễn Minh Quang
Giảng viên
ThS
Nguyễn Minh Quang
156 Ngô Hải Thanh
Giảng viên
ThS
Ngô Hải Thanh
157 Đỗ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
ThS
Đỗ Thị Thanh Huyền
158 Đặng Thị Thanh Bình
Giảng viên
ThS
Đặng Thị Thanh Bình
159 Ninh Thị Hoàng Lan
Giảng viên
ThS
Ninh Thị Hoàng Lan
160 Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giảng viên
ThS
Nguyễn Ngọc Quỳnh
161 Hồ Thị Mai Sương
Giảng viên
ThS
Hồ Thị Mai Sương
162 Lương Nguyệt Ánh
Giảng viên
ThS
Lương Nguyệt Ánh
163 Nguyễn Thị Lệ
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Lệ
164 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
165 Lê Tiến Đạt
Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Lê Tiến Đạt
166 Phạm Thị Minh Uyên
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phạm Thị Minh Uyên
167 Nguyễn Nguyệt Nga
Giảng viên
ThS
Nguyễn Nguyệt Nga
168 Nguyễn Đắc Thành
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đắc Thành
169 Lê Thị Thu
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu
170 Vũ Thị Thùy Linh
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Thùy Linh
171 Vũ Trọng Nghĩa
Giảng viên
ĐH
Vũ Trọng Nghĩa
Trung tâm Thông tin Thư viện
172 Đoàn Ngọc Vân
Phó Giám đốc phụ trách
Thư viện viên chính
ThS
Đoàn Ngọc Vân
173 Nguyễn Thị Thu Điệp
Phó Giám đốc
Thư viện viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Điệp
174 Nguyễn Thị Phương Lan
Thư viện viên
ĐH
Nguyễn Thị Phương Lan
175 Vũ Thị Liên
Thư viện viên
ĐH
Vũ Thị Liên
176 Trần Thị Mỹ
Thư viện viên chính
ĐH
Trần Thị Mỹ
177 Vũ Ngọc Minh
Thư viện viên
ThS
Vũ Ngọc Minh
178 Hoàng Thị Bích Thủy
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bích Thủy
179 Lê Thị Hảo
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hảo
180 Lê Thị Huệ
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Huệ
181 Trần Thị Nga
Thư viện viên
ĐH
Trần Thị Nga
182 Hoàng Thị Bão
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bão
183 Dương Phúc Sơn
Thư viện viên
ĐH
Dương Phúc Sơn
184 Lê Thị Hiệu
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hiệu
185 Phạm Bảo Ninh
Cán sự
TC
Phạm Bảo Ninh
Trung tâm Công nghệ Thông tin
186 Hoàng Ngọc Cảnh
Giám đốc
Giảng viên
ThS
Hoàng Ngọc Cảnh
187 Trần Lê Kim Danh
Phó Giám đốc
Giảng viên
ThS
Trần Lê Kim Danh
188 Đặng Quốc Hữu
Giảng viên
ThS
Đặng Quốc Hữu
189 Đỗ Mạnh Hà
Chuyên viên
ThS
Đỗ Mạnh Hà
190 Vũ Quang Huy
Giảng viên
ThS
Vũ Quang Huy
191 Phạm Mạnh Hà
Chuyên viên
ĐH
Phạm Mạnh Hà
192 Hà Thị Cẩm Phương
Chuyên viên
ĐH
Hà Thị Cẩm Phương
193 Vũ Minh Ngọc
Chuyên viên
ĐH
Vũ Minh Ngọc
Trạm Y tế
194 Nguyễn Thị Hưởng
Trạm trưởng
ĐH
Nguyễn Thị Hưởng
195 Lương Thị Dịu
Điều dưỡng
ĐH
Lương Thị Dịu
196 Nguyễn Thị Kim Thoa
Bác sỹ
ĐH
Nguyễn Thị Kim Thoa
197 Nguyễn Lương Sỹ
Y Sỹ Nguyễn Lương Sỹ
Khu nội trú sinh viên
198 Đỗ Hữu Nhuận
Trưởng ban
ThS
Đỗ Hữu Nhuận
199 Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Anh Tuấn
200 Nguyễn Thị Xuân Nga
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Xuân Nga
201 Trương Thị Báu
Nhân viên Trương Thị Báu
202 Nguyễn Vũ Hưng
Nhân viên Nguyễn Vũ Hưng
203 Hoàng Đình Long
Chuyên viên
ThS
Hoàng Đình Long
204 Phạm Thanh phong
Chuyên viên
ĐH
Phạm Thanh phong
205 Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tuấn Anh
Hội cựu chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đắc Cường
Chủ tịch hội Nguyễn Đắc Cường
2 Nguyễn Bình Minh
Phó Chủ tịch hội Nguyễn Bình Minh
3 Đỗ Văn Hùng
Chi Hội trưởng Đỗ Văn Hùng
4 Nguyễn Tấn Hà
Chi Hội trưởng Nguyễn Tấn Hà
5 Phạm Văn Thường
Chi Hội trưởng Phạm Văn Thường
, . : 60