Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Văn Sơn
Chức danh chính Hiệu trưởng
Chức danh kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 25/12/1960           Nơi sinh: Hà Nam
Địa chỉ email dvson@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Tập thể Trường Đại học Thương mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn GS, TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
+ Đào tạo Đại học
 • Hệ đào tạo: Đại học chính quy
 • Ngành học: Tài chính-Ngân hàng
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • Nước đào tạo: Việt Nam                                                                   
 • Năm tốt nghiệp: 1986
+ Đào tạo tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
 • Nước đào tạo: Việt Nam
 • Năm cấp bằng: 1995
+ Ngoại ngữ:             
 • Tiếng Nga: D          Mức độ sử dụng: Đọc tài liệu phục vụ nghiên cứu                                    
 • Tiếng Anh:  C         Mức độ sử dụng: Giao tiếp
2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
5/1978-10/1982 Lữ đoàn 45, Quân đoàn 1 Bộ đội tại ngũ 
10/1982-12/1986 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Sinh viên
1/1987-11/1987 Duy Tiên, Hà Nam Lao động tự do (chờ phân công công tác sau khi tốt nghiệp)
12/1987 - 2/1989 Trường Đại học Thương nghiệp, nay là Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Kinh tế
2/1989 - 8/1995 Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Kế toán-Tài chính,
8/1995 – 2/1997 Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Kế toán-Tài chính, Phó Trưởng bộ môn Tài chính-Tín dụng
2/1997- 3/2005 Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Kế toán-Tài chính, Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp
3/2005 - 5/2006 Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Kế toán-Tài chính, Trưởng khoa Kế toán-Tài chính
6/2006 – 3/2011 Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Tài chính-Ngân hàng, Phó hiệu trưởng
3/2011 đến nay Trường Đại học Thương mại Giảng viên cao cấp khoa Tài chính-Ngân hàng, Hiệu trưởng
 
 3. Các hướng nghiên cứu chính
 • Các vấn đề về thị trường tài chính và cấu trúc của thị trường tài chính
 • Tài chính vĩ mô và quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại 

, . : 60