Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Minh Thành
Chức danh chính Phó Hiệu trưởng
Chức danh kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 01/01/1962           Nơi sinh: Thái Bình
Địa chỉ email dmthanh@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng số nhà 27 ngách 9/24 Trần Quốc Hoàn - Cầu giấy - Hà nội
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

I.     QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 + Đào tạo Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy  

- Ngành học: Quản lý kinh tế

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại

- Nước đào tạo: Việt Nam                          Năm tốt nghiệp:  1984

+ Đào tạo Thạc sĩ:

- Chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất dịch vụ

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm cấp bằng: 1997

+ Đào tạo Tiến sĩ:

- Chuyên ngành: Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Năm cấp bằng: 2001

+ Ngoại ngữ : Tiếng Anh

 

II.  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Từ 02/1985 – 03/1993

Trường Đại học Thương mại

Giảng viên

Từ 04/1993 – 11/1995

Trường Đại học Thương mại

Phó trưởng bộ môn

Từ 12/1995 – 03/2002

Trường Đại học Thương mại

Trưởng bộ môn

Từ 04/2002 – 01/2005

Trường Đại học Thương mại

Trưởng khoa

Từ 02/2005 – 05/2005

Trường Đại học Thương mại

Phó Hiệu trưởng

Từ 05/2010 – nay

Trường Đại học Thương mại

Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng

 

III. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Nghiên cứu các chính sách quản lý tài chính vĩ mô và quản lý tài chính vị mô trong các loại hình doanh nghiệp, các chính sách quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

- Nghiên cứu các loại hình kế toán cơ bản, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, các mô hình kế toán và chuẩn mực kế toán của các quốc gia, hệ thống chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán của việt nam

- Nghiên cứu các mô hình tổ chức kế toán quản trị của các nước và tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp việt nam

- Nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế, của các quốc giá và của việt nam , mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán nhà nước


, . : 60