Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Hà Văn Sự
Chức danh chính Phó Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 17/01/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60