Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng
Chức danh chính Phó hiệu trưởng
Chức danh kiêm nhiệm Đảng ủy viên
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 21/11/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng Khu đô thị Mandarin Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60