Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng
Chức danh chính Hiệu trưởng
Chức danh kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 20/11/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ email nguyenhoang@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Khu đô thị Mandarin Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60