Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh chính Phó Hiệu trưởng
Chức danh kiêm nhiệm Ủy viên thường vụ
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 25/04/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 24/04/2008
Địa chỉ email nhviet@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Khu đô thị Mandarin Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
 

, . : 60