Ban giám hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Bích Loan
Chức danh chính Phó Hiệu trưởng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Ban giám hiệu
Ngày sinh 04/08/1967
Địa chỉ email bichloandhtm@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Nhà A9, tập thể Lazer, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS, TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
I.     QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  Đào tạo Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
- Ngành học: Quản lý, Kinh tế kế hoạch hóa
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương nghiệp (nay là Trường Đại học Thương mại)
- Nước đào tạo: Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp: 1989
- Bằng đại học 2: Đại học ngoại ngữ                               Năm tốt nghiệp: 1995
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ
- Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 1995
  Đào tạo Tiến sĩ:
- Chuyên ngành: Kinh tế                                                       
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
- Nước đào tạo: Việt Nam
- Năm cấp bằng: 1999
  Ngoại ngữ:    
- Tiếng Anh: đại học                     Mức độ sử dụng: Thành thạo
- Tiếng Nga: đại học                       Mức độ sử dụng: Thành thạo
- Tiêng Pháp; bằng F                      Mức độ sử dụng: Giao tiếp thông thường
 
II.  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
1990 - 1993
 
Khoa Kinh tế Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương nghiệp (nay là Trường Đại học Thương mại) Giảng viên, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
1994 - 1996 Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Tổ trưởng đảng
1996 - 2001 Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Tổ trưởng đảng, Tổ trưởng công đoàn, Ủy viên Ban chuyên môn công đoàn trường
2001 - 2005 Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Chi ủy viên, Tổ trưởng đảng, Tổ trưởng công đoàn, Ủy viên Ban chuyên môn công đoàn trường
2005 - 2010
 
Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Trưởng Bộ môn Quản trị Căn bản, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban chuyên môn công đoàn trường,
2010 - tháng 6/2011 Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban chuyên môn công đoàn trường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa
Tháng 5/2011 - nay
 
Trường Đại học Thương mại Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Trưởng Ban Văn thể trường, Chi hội trưởng chi hội Nữ tri thức
 
 
III. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
- Tái cấu trúc các loại hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
- Hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp thương mại Việt Nam nói riêng
- Phát triển thị trường, phát triển thương mại
- Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp
 

, . : 60