Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hà Thị Cẩm Vân
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 26/12/1985
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60