Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Thùy Linh
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngày sinh 26/10/1988
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60