Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Thăng Long
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 05/10/1982
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60