Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đàm Thị Thu Trang
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Toán
Ngày sinh 14/11/1987
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60