Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đặng Thị Hải Hằng
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 10/08/1985
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60