Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đặng Thị Thanh Bình
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 15/10/1988
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60