Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đào Thị Thu Hải
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 15/05/1974
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60