Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Hữu Nhuận
Chức danh chính Trưởng ban
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 06/03/1979
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60