Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Mạnh Hà
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 06/11/1980
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60