Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Thị Thanh Huyền
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 17/07/1986
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60