Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Xuân Trường
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 25/06/1974           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60